Košarica

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe partnerskega (affiliate) programa trgovine www.soria-natural.si

Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu Soria Natural Slovenija je potrebno sprejeti pogoje uporabe partnerskega programa podjetja Fitosan d.o.o.  Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

V partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Uporabniški račun ni prenosljiv na  drugo osebo.

Partnerji se zavezujejo, da:

 1. Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
 2. Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Fitosan d.o.o. ni dolžan preverjati pravilnega delovanja povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 3. Bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Fitosan d.o.o.. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
 4. Bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

 1. Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Fitosan d.o.o.. Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalcev o njegovi povezavi s Fitosan d.o.o. in se izdajal za uradnega zastopnika.
 3. Da ne bodo navajali neresničnih in nepreverjenih trditev o produktih, ki jih prodaja Fitosan d.o.o..
 4. Promovirali produktov preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju zablokira račun.

Izplačila

 1. Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (10 €). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15. In 20. v naslednjem mesecu. Zasluženega denarja ne izgubite, ampak se ohrani, četudi v enem mesecu ne zaslužite 10 €. Izplačilo boste prejeli tisti mesec, ko bo znesek več kot 10 eur.
 2. Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošiljke in vrnjeni artikli se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva.
 3. Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu. Račun izstavite istočasno z zahtevkom za izplačilo, ki ga oddate po elektronski pošti na naslov info@soria-natural.si.

Fizičnim osebam lahko ustvarjen zaslužek izplačamo na tri načine:

 • Zasluženo provizijo lahko izkoristite kot popust oz. vrednostni bon za katerekoli izdelke iz naše ponudbe na soria-natural.si.
 • Drugi način je, da sklenemo pogodbo. V tem primeru je provizija bruto znesek vašega zaslužka. Torej od zaslužka boste morali odšteti še davek.
 • Tretji način je, da vam zasluženo provizijo nakažemo preko študentskega servisa. V tem primeru zaslužena provizija predstavlja bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice.

Znesek vam bomo nakazali na vaš TRR, po prejemu zahtevka za izplačilo.

Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine www.soria-natural.si nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi Fitosan d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.
Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@soria-natural.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delovnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Fitosan d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Fitosan d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 30 eur.

Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Fitosan d.o.o. ne odgovarja za nobene investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine www.soria-natural.si. Fitosan d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na naši spletni straneh.

Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Kopru.

Ekološka pridelava na lastnih poljih.
Lastna, moderna proizvodnja
Stroge kontrole kakovosti
Standardizirani izdelki