Soria Natural skrbimo za okolje

Kako Soria Natural skrbi za okolje?

V Soria Natural si na vseh področjih prizadevamo za skrbno ravnanje z okoljem: od nadzora izpustov v ozračje, do recikliranja rastlinskih odpadkov za kompost, pridobivanja sončne energije, uporabe materialov, ki jih lahko recikliramo… Skrb za dragoceno in čisto naravno okolje, ki nas obdaja je vtkana v naše vsakodnevno delo.

Cenimo našo čisto in neokrnjeno planoto, zato si pri svojem delu vedno prizadevamo zmanjšati vpliv, ki bi ga lahko imela tovarna na okolje:

Emisije

Skrbno nadziramo pet parametrov: emisije snovi v ozračje; ravnanje z odplakami in ravnanje z odpadki; emisije hrupa in porabo energetskih virov.

Emisije v ozračje. Danes nihče ne izpodbija škodljivih učinkov nekaterih človekovih dejavnosti na okolje, zlasti procesov, ki vključujejo porabo fosilnih goriv. Zato je pomemben nadzor in zmanjšanje emisij plinov v ozračje. V naši tovarni so viri emisij v ozračje peči, gorilniki, generatorji pare itd. Zato nadzorujemo učinkovitost gorilnikov, da lahko izboljšamo njihovo delovanje in zmanjšamo težave zaradi slabega izgorevanja. To zahteva izvajanje programa preventivnega vzdrževanja, ki v osnovi temelji na pogostem čiščenju, nadzoru porabe dizelskega goriva in odstranjevanju neučinkovitih gorilnikov. Vsaki 2 leti specializirano podjetje opravi zahtevno revizijo pri kateri preveri kako skrbimo za zmanjšanje emisij snovi v ozračje.

Odpadne vode. Splošno pomanjkanje vode je leta 1999 pripeljalo podjetje Soria Natural do zagona obratovanja čistilne naprave s terciarnim čiščenjem, enega izmed najučinkovitejših sistemov za ravnanje z odpadki iz industrijske dejavnosti. Najprej voda prehaja skozi fino sito, kjer se odstranijo suspendirani delci; nato se zahvaljujoč fizikalno-kemijski obdelavi loči približno 50 odstotkov organske snovi, na koncu sledi biološki proces z aktivnim blatom in naknadnim dekantiranjem. S to obdelavo je dosežena precej višja kakovost izpusta kot jo na primer določa naša zveza vodnih skupnosti Duero. Ob tem bi rad izpostavil, da je zakonodaja, ki velja za podjetje Soria Natural, najbolj omejevalna, saj izpuščamo vodo zelo blizu izvira reke Tere, naravnega habitata postrvi.

Hrup. Vsako drugo leto podjetje za nadzor okolja izvaja meritve hrupa in preverja, da podjetje ne povzroča neprijetnega hrupa bližnjemu stanovanjskemu območju.

Nevarni odpadki. Liter rabljenega motornega olja lahko onesnaži stotine kubičnih metrov vode. Ogromen negativen vpliv teh odpadkov na okolje nas vodi k temu, da čim bolj zmanjšamo njihovo uporabo. Z njimi ravnamo izjemno previdno. Za odstranjevanje skrbi pooblaščeno podjetje.

Za ustrezno obdelavo nenevarnih odpadkov poskrbi pooblaščeni servis. Rastlinske ostanke (suhe dele zdravilnih rastlin, dele rastlin, ki jih ne uporabimo v proizvodnji, rastlinska vlakna), običajno uporabimo za izdelavo organskega gnojila ali komposta za rastline na naših poljih. V tovarni imamo kompostna ležišča, kjer te organske snovi v večmesečnem procesu fermentacije zorijo. Pred ponovno uporabo v odobrenem zunanjem laboratoriju opravimo letne analize in dobimo dovoljenje za uporabo.

Poraba virov. Skrb za okolje zahteva tudi nadzor porabe virov. V zadnjih letih smo veliko vlagali v zmanjševanje porabe električne energije: kupili smo učinkovitejše stroje, prenovili proizvodne procese, uporabljamo svetila in druge aparate z nizko porabo, da še dodatno prihranimo energijo.

Uradna podzemna zajetja vode so vir vode, ki jo uporabljamo. V zadnjih letih smo sprejeli različne ukrepe, na primer zamenjavo odprtih hladilnih in vakuumskih sistemov z zaprtimi, ki imajo ničelno porabo vode. Namestili smo avtomatski sistem čiščenja.

Rezultat ustrezne skrbi za okolje je pridobitev certifikata v skladu s standardi ISO 14001. Ta akreditacija, ki smo jo prvič pridobili že leta 2005 in jo od tedaj ohranjamo, je osnova tega sistema upravljanja z viri, katerega bistvo je nenehno izboljševanje varovanja okolja.

Poročilo: Felix Andrés, oddelek za kakovost Soria Natural

Sorodni članki

Ekološka pridelava na lastnih poljih.
Lastna, moderna proizvodnja
Stroge kontrole kakovosti
Standardizirani izdelki
0