Politika zasebnosti

Pravna obvestila in politika varovanja osebnih podatkov
Upravljavec te spletne strani je:
Fitosan d.o.o.
Liminjanska 94 e
6320 Portorož

Te spletne strani dajejo splošne informacije o podjetju Fitosan d.o.o., ki je zastopnik izdelkov Soria Natural.
Pogoji uporabe

Z vstopom in ogledom kateregakoli dela spletnih strani www.soria-natural.si se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oziroma določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Podjetje Fitosan d.o.o. upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani. Spletne strani so namenjene uporabi osebam na območju Republike Slovenije ter splošni del tudi ostalim obiskovalcem iz drugih držav. Fitosan d.o.o. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh.

Omejitev odgovornosti

Čeprav Fitosan d.o.o. ureja in bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridružuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti Fitosan d.o.o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi morebiti nastala uporabniku v zvezi z dostopom, uporabo in/ali nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se posamezni uporabnik spletnih strani Fitosan d.o.o. na vsebine spletnih strani odzove različno. Fitosan d.o.o. v zvezi s tem ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti. Fitosan d.o.o. opozarja uporabnike, da navedbe veljajo za nezaupne in nezaščitene. Fitosan d.o.o. si pridržuje pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer mu ni treba navajati vira. Fitosan d.o.o. si pridržuje pravico, da po prosti presoji uporablja ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet navedb.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi vsebine tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi, vendar Fitosan d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za njihove vsebine.

Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, slike in grafični prikazi na spletnih straneh Fitosan d.o.o. so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je prepovedano. Fitosan d.o.o. ima pravico do uporabe logotipov in drugih zaščitenih znakov tretjih oseb.

Varovanje zasebnosti – Politika zasebnosti

Fitosan d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in njihovih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Spletno stran Fitosana: www.soria-natural.si se lahko obišče brez navedbe osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če se naroča produkt ali storitev.

Osebne podatke zbira Fitosan d.o.o. le takrat, ko se pošiljajo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto kot del naročila produktov Fitosana d.o.o..

1. Upravljavec osebnih podatkov
Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine www.soria-natural.si ter naročnikov na e-novice obdeluje:
Fitosan d.o.o.
Nina Petkovšek
Telefon: 030 280 271
e-naslov: info@soria-natural.si
(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

2. Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje v sistemu spletne trgovine (ime, priimek, e-pošta, telefon, naslov…) ali pošlje preko obrazca za naročanje na e-novice, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.
Kupci, registrirani uporabniki in naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Soglasje registriranih uporabnikov in kupcev v spletni trgovini
Osebni podatki uporabnikov in kupcev bodo uporabljeni za dostavo naročenih izdelkov ter interne tržne raziskave, ob potrditvi tudi za pošiljanje e-novic.  Fitosan d.o.o. bo prejete elektronske naslove obdeloval tudi za občasno pošiljanje komercialnih sporočil glede sorodnih izdelkov, kot to dovoljuje zakonska izjema na podlagi 2. odstavka 226. člena zakona ZEKom-2.
Registrirani uporabnik v spletni trgovini je uporabnik, ki se je registriral, a še ni opravil nobenega nakupa. Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki je kupil vsaj en izdelek.
Uporabniki in kupci v spletni trgovini imajo ob registraciji na voljo možnost naročila na e-novice. Soglasje uporabnika ali kupca v spletni trgovini za obveščanje z e-novicami v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v postopku registracije obkljuka polje za naročanje na e-novice in potrdi svoj elektronski naslov.

4. Soglasje obiskovalcev na e-novice
Upravljavec osebnih podatkov ponuja obiskovalcem www.soria-natural.si možnost prijave na e-novice z enakim obsegom soglasja tudi v pisni obliki, pri čemer posameznik soglasje podpiše z lastnoročnim podpisom.
Upravljavec pisna soglasja hrani kot dokazilo o podanem soglasju vse do poteka namena, za katerega so bila soglasja zbrana.

5. Odjava naročnikov
Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

6. Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice
Fitosan d.o.o. obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:
• obveščanja naročnikov o novostih in nasvetih s področja zdravega življenja,
• obveščanja o dogodkih,
• za neposredno trženje ter
• oglaševanje z uporabo orodij Google, Facebook in Klaviyo.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:
Uporabnik, kupec ali naročnik na e-novice:
• lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
• sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov Fitosan d.o.o. in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
• lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
• ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
• ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

8. Obdobje veljavnosti soglasja
Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

9. Podatki o različici Politike zasebnosti Fitosan d.o.o.
Ta politika zasebnosti Fitosan d.o.o. je bila objavljena na spletni strani www.soria-natural.si dne 17.5.2018 in nosi oznako različice 1.1.

Poleg osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, Fitosan d.o.o. zbira tudi informacije prek piškotkov; te lahko zajemajo spletno stran, ki je bila povezana s spletiščem, spletne strani, ki se obiskujejo s spletišča Fitosan d.o.o., uporabnikov IP-naslova in čas trajanja obiska na spletni strani. Fitosan d.o.o. ne ugotavlja identitete uporabnika.

Podatke, ki jih podjetju Fitosan d.o.o. posredujejo uporabniki ali se zbirajo prek piškotkov, se obdeluje za sledeče namene: za statistične namene, za ugotavljanje težav s strežnikom, urejanje spletnih strani, pripravo produktov in storitev, ki so jih naročili uporabniki, ter v druge namene.

Piškotki

Piškotek je manjša datoteka, ki se namesti na napravo uporabnika med obiskom spletne strani in ki jo stran, ki je piškotek izdala, prepozna. Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in izboljšati uporabniške izkušnje pri ogledu spletnih strani.

Nekateri piškotki, ki jih uporablja Fitosan d.o.o., so začasni, nekateri pa ostanejo shranjeni v napravi uporabnika določeno obdobje tudi, ko ta našo spletno stran zapusti. Z začasnimi piškotki Fitosan d.o.o. meri število obiskovalcev spletne strani, s shranjenimi pa hrani kontaktne podatke za kasnejše obiske na teh spletnih straneh, tako da prijava s strani istega uporabnika naslednjič ni več potrebna. Fitosan d.o.o. uporablja tudi shranjene piškotke, ki izvirajo iz drugih spletnih mest: to so piškotki družbe Youtube, ki omogočajo, da se lahko na spletnih straneh Fitosan d.o.o. ogleda določene video vsebine, oglaševalski piškotki ter piškotki Google Analytics, s katerimi se ugotavlja, kako se uporabniki premikajo po spletnih straneh, katere vsebine jih zanimajo in kako dolgo je trajal obisk spletne strani www.soria-natural.si. Na podlagi tega Fitosan d.o.o. lahko prilagaja in ureja vsebino spletne strani, skladno s potrebami obiskovalcev.
Podatke, ki se zberejo prek piškotkov, Fitosan d.o.o. obdeluje izključno za statistične namene, za ugotavljanje težav s strežnikom, urejanje spletnih strani in obveščanje o izdelkih, a le tako, da ni možno ugotoviti identitete uporabnika.

Večina brskalnikov uporabo piškotkov samodejno sprejme. Uporabo piškotkov lahko uporabnik kadarkoli zavrne. Če uporabnik želi spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to stori z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Več podatkov o zavrnitvi piškotkov je na voljo na spletni strani www.aboutcookies.org ali www.piskotki.net.

Varnost

Fitosan d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke uporabnikov varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletu, se uporablja tudi standardni požarni zid in zaščita gesla. Pri ravnanju z osebnimi podatki izvaja Fitosan d.o.o. ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. V vseh primerih ni mogoče zavarovati podatkov pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, vendar si Fitosan d.o.o. prizadeva preprečiti tovrstne dogodke.

Stik s podjetjem Fitosan d.o.o.:

V primeru težav, vprašanj, vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov naj se uporabnik obrne na elektronski naslov info@soria-natural.si.
Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje tega pravnega obvestila. Fitosan d.o.o. si pridržuje pravico do teh sprememb.

Zadnjič osveženo: 17. maj 2018
Fitosan d.o.o.

Politika zasebnosti – soria-natural

Ekološka pridelava na lastnih poljih.
Lastna, moderna proizvodnja
Stroge kontrole kakovosti
Standardizirani izdelki
0