baldrijan

Baldrijan – Valeriana officinalis L.

BALDRIJAN – Valeriana officinalis L.

I. Uporabni del baldrijana

Korenina. Celotna korenina vsebuje najmanj 5 ml/kg, narezana korenina pa ne manj kot 3 ml/kg eteričnega olja, v obeh primerih izračunano glede na posušeno korenino, in ne manj kot 0,17 odstotka seskviterpenske kisline, izražene v valerenski kislini (C15H22O2; Mr 234) in izračunane glede na posušeno korenino. Ko se korenina suši, oddaja značilen vonj.

II. Aktivne sestavine baldrijana

 • Eterično olje (0,5–1 %). Korenina vsebuje 0,3–0,7 % eteričnega olja. Po podatkih Kraljeve farmakopeje Španije celotna korenina ne vsebuje manj kot 0,5 %, narezana pa ne manj kot 0,3 %, glede na posušeno korenino. Sestava se zelo razlikuje glede na izvor. Na splošno so glavne sestavine bornil acetat in valeranon, vsebuje pa tudi:
  . Terpenski estri: izovalerianat, bornilacetat in formiat, evgenil izovalerat in izoevgenil, izovalerianska kislina, bornil izovalerat, evgenil valerat itd.
  . Monoterpeni: kamfen, alfa in beta pinen, fenčon, limonen itd.
  . Monoterpenoli: borneol, geraniol itd.
  . Seskviterpeni: beta-bisabolol, beta-kariofilen, azulen, valeranon, valerenal, valerianol, valerianska kislina (0.1-0.9), 2-hidroksivalerianska, 2-acetoksivalerianska, izovalerična, (-) – 3 β,4 β–epoksivalerična kislina, heksadekanojska kislina.
  . Seskviterpeni alkoholi: valenol, mirtenol.
  . Derivati kesana: kesilni alkoholi in njihovi estri.
  Bornil izovalerianat s krčenjem med postopkom sušenja hidrolizira, razpade na borneol in izovaleriansko kislino in oddaja tipičen vonj.
 • Iridoidni estri – valepotriati (0,5–2 %). Vsebnost valepotriatov se močno razlikuje med vrstami – do 14 % pri svežih koreninah vrste Valeriana thalictroides in do 1,2 % pri vrsti Valeriana officinalis. Korenine, sušene pri temperaturi pod 40 °C (po navodilih farmakopeje), vsebujejo 0,5–2,0 % valepotriatov (baldrijan – epoksi – triestri, biciklični monoterpeni, ki pripadajo iridoidni skupini). Sestava mešanic valepotriatov predstavlja veliko infraspecifičnih razlik. Podzemni deli običajno vsebujejo večjo količino valepotriatov, vendar pa je manjša količina le-teh tudi v nadzemnih delih rastline. Najdemo dienske valepotriate (valtrat, izovaltrat, acevaltrat, valeclorina) in monoenske (didrovaltrati in IVDH valtrat ali isovaleroksi-hidroksi-dihidrovaltrat) in majhne količine glikozida valerosidata. S kvantitativnega vidika prevladujeta valtrat in izovaltrat. Valepotriati se pojavljajo samo v sveži rastlini ali če je bila rastlina posušena pri nizkih temperaturah (< 40 °C), ker so zelo nestabilni, krhki, termolabilni, enostavno se hidrolizirajo, razgrajujejo se zaradi toplote, vlage ali kislega pH, tako nastanejo dehidrirani aldehidi, znani kot baldrinali (baldrinal, homobaldrinal, valtroksal), ki so prav tako aktivni.
  Sledi piridinskih alkaloidov (0,01–0,05 %): cathinine, valerine, alfa-methylpirrilcetone, aktinidin, valerianin (imenovan tudi valeranin), catrina, izovaleramid, chatinine.
 • Lignani. Hidroksi-pinoresinol.
 • Fenolne kisline, ki izhajajo iz cimetove kisline. Kafeična kislina, klorogenska kislina, benzojska kislina, salicilna kislina.
 • Steroidi. beta-sitosterol.
 • Tanini.
 • Flavonoidi.
 • γ-aminobutanojska kislina (GABA), glutamin, arginin.

Značilne sestavine “označevalna snov”, ki se ne pojavljajo v drugih vrstah baldrijana, so valerenska kislina in acetoksivalerična kislina, seskviterpeni, ki predstavljajo približno 0,08–0,3 % zdravila. Druga označevalna snov je trans-hesperidin – kislina.

III. Mehanizem delovanja baldrijana

Aktivna učinkovina izvlečkov Valeriane officinalis ni popolnoma pojasnjena, a predvidevajo, da je sedativna, pomirjevalna aktivnost posledica kumulativnih delovanj vseh sestavin, identificiranih v korenini. Dokazano je, da imajo Valeriana officinalis in benzodiazepini podobno delovanje, saj se lahko vežejo na receptorje GABAA, s čimer se poveča sproščanje živčnega prenašalca GABA v možganih. Pri študijih in vitro je bilo ugotovljeno, da je kljub aktivnim sestavinam baldrijana, ki lahko premikajo benzodiazepine z vezavnega mesta, njihova vezava z receptorji GABA zelo šibka v primerjavi s klasičnimi benzodiazepini.

Interakcije med GABA(A) in izvlečki Valeriane officinalis: Po D. Joséju G. Ortizu. Oddelek za farmakologijo in toksikologijo, Šola za medicino, Univerza v Puerto Ricu. V raziskavah je ugotovil, da se izvlečki Valeriane officinalis uporabljajo zaradi svojih anksiolitičnih in uspavalnih lastnosti. Ti učinki so lahko posledica povečanja inhibitornega živčnega prenašanja (GABA) ali zmanjšanja ekscitatornega prenašanja (glutamat). Naraščajoče koncentracije baldrijana izpodrivajo vezavo [3H]-flunitrazepama na sinaptične membrane korteksa (podgana), kar kaže na interakcijo z GABA(A). Nedavno je bilo ugotovljeno, da nizke koncentracije izvlečkov baldrijana povečajo vezavo [3H]-flunitrazepama (EC50 4,13 x 10–10 mg/ml). Vendar je ravno nasprotno pri višjih koncentracijah (IC50 of 4,82 x 10–1mg/ml). Ti rezultati so skladni ob prisotnosti vsaj dveh različnih bioloških aktivnostih, ki delujeta vzajemno z območji [3H]-flunitrazepama. Ne izključuje se delovanje na gabaergični presinaptični nevron. Preizkusi saturacije kažejo, da ekstrakti baldrijana delujejo kot delni agonisti receptorjev GABA(A). Po drugi strani izvlečki baldrijana nimajo velikega vpliva na vezavo [3H]-MK-801, liganda receptorjev NMDA. Rezultati kažejo, da tisti izvlečki baldrijana, ki delujejo anksiolitično, vsebujejo aktivne učinkovine, ki delujejo vzajemno z receptorji GABA(A).

Nevroni sistema ARAS (Ascending Reticular Activator System) v možganskem deblu so del simpatičnega živčnega sistema in so odgovorni za vzdrževanje budnega stanja. Nekatere študije nakazujejo, da mehanizem delovanja Valeriane officinalis temelji na inhibiciji teh nevronov, s povečanjem sproščanja in transporta inhibitorne aminokisline: aminobutanojska kislina (GABA). To lahko povzroči tudi spremembe v možganskih receptorjih tega živčnega prenašalca. Številne študije so poročale o kliničnih opazovanjih tega učinka pri osebah vseh starosti, ki temeljijo na študijah, opravljenih na živalih. V eni izmed najboljših študij do danes so raziskovalci, ki so uporabljali pripravek s podganjimi možgani, lahko dokazali definirane elektroencefalografske spremembe: znatno sedativno delovanje, ki se je kazalo kot zmanjšanje možganskih valov pri prebujanju, in povečanje ustreznih možganskih valov pri sprostitvi in spanju.

Glede valerenske kisline so poročali, da inhibira encimski sistem GABA-transaminaze in semialdehidasukcinat dehidrogenaze, ki metabolizira GABA. Rezultat te inhibicije je povečanje nivojev GABA, ki je povezano z zmanjšanjem delovanja osrednjega živčnega sistema ali sedacijo. Pri tem je treba opomniti, da to kislino najdemo le v vrsti Valeriana officinalis.

Omenjeni učinek nas spominja na del mehanizma delovanja valproične kisline, vendar je antikonvulzivno delovanje, pripisano izvlečku V. officinalis, preveč omejeno, da bi imelo klinični pomen. Glede drugih učinkov obstajajo dokazi, ki podpirajo vazodilatacijsko in sprostitveno delovanje V. officinalis na gladke mišice.
Korenine Valeriane officinalis vsebujejo hlapno olje, ki sestoji iz borilisovalerenata in seskviterpenov valerianske kisline in njenih derivatov. Ostale sestavine vsebujejo vsaj šest valepotriatov, ki so bili ugotovljeni in kemično razvrščeni. Valepotriati, vključno z valtratom, izovaltratom, dihidrovaltratom in acevaltratom, imajo epoksi strukturo in jim pripisujejo največ sedativnega delovanja.
Korenine Valeriane officialis se goji v ustreznih pogojih, tako da posušene in obdelane (v skladu s standardi) vsebujejo približno 0,9 % eteričnega olja in 0,5 % valerianske kisline ter njenih derivatov. Odkrite so bile še številne druge sestavine, vključno z alkaloidi in aromatskimi kislinami, vendar je njihova vloga v farmakološkem delovanju nejasna.
Čeprav je bilo izvedenih veliko farmakoloških študij, še vedno ni mogoče dokončno oceniti vseh sestavin, ki so odgovorne za mehanizem delovanja tega rastlinskega zdravila.

IV. Farmakokinetika

Baldrijan začne delovati v 30 minutah; njegovi učinki pa izginejo po štirih urah. Vendar druge študije kažejo na kumulativne koristi standardnega odmerka.
Pri peroralni uporabi izvlečkov baldrijana pri miših so valepotriati (valtrat in izovaltrat) pokazali slabo gastrointestinalno absorpcijo. Samo 2 % se jih razgradi na baldrinal. Nasprotno pa razgradni produkt homobaldrinal pri miših kaže boljši absorpcijski indeks pri peroralni uporabi. Približno 71 % danega odmerka je prisotnih v urinu v obliki baldrinal-glukoronida. Dihidrovaltrat se pri miših uporabi oralno, intraduodenalno ali intravenozno in se nespremenjen absorbira v črevesju. Kasneje se večinoma pretvori v polimerni razgradni produkt.

Peroralna uporaba se zdi popolnoma varna, ker se valepotriati hitro razgradijo v spojine, ki niso citotoksične, lahko pa jih najdemo v telesu nespremenjene , in to v koncentracijah, pri katerih ni bilo ugotovljenih nobenih negativnih učinkov, celo pri zelo občutljivih tkivih, kot so izvorne celice kostnega mozga.

Pri intraperitonealni uporabi valepotriati hitro pridejo do jeter, kjer delujejo citotoksično, medtem ko pri isti uporabi ni učinkov na izvorne celice kostnega mozga, kar kaže na hitro razstrupljanje telesa.
V primeru pomislekov se moramo zavedati, da so valepotriati skupina izjemno nestabilnih snovi.

V. Farmakološko delovanje

 • Sedativ osrednjega živčnega sistema in pomirjevalo (sinergično delovanje valepotriatov in eteričnega olja). V zadnjih tridesetih letih so bila mnenja o tem, katere sestavine ali skupine sestavin korenine baldrijana (in njene tinkture) so dejansko odgovorne za sedativne in spazmolitične lastnosti, zelo različna. Ob Thiesovem odkritju valepotriatov je veljalo, da so bile ugotovljene aktivne učinkovine, vendar je dejstvo, da zaradi svoje nestabilnosti valepotriati niso prisotni v tradicionalnih aktivnih pripravkih, kot so tinkture ali čaji, preusmerilo pozornost na druge skupine spojin, imenovane baldrinali (valepotriatni razgradni produkti zaradi delovanja želodčne kisline), in predvsem na komponente eteričnih olj, kot sta valerenal in zlasti valerijanska kislina, ki prispevajo k aktivnosti zdravila in njegovih pripravkov. Zato farmakopeje trenutno zahtevajo običajno minimalno vsebnost eteričnega olja.
  V poskusih in vitro je bilo ugotovljeno, da valerijanska kislina in valepotriati zmanjšujejo razgradnjo γ-aminobutanojske kisline (GABA), povečajo njeno sproščanje v sinaptični špranji in zmanjšajo rekaptacijo. Ta sedativni učinek je povezan z inhibicijo katabolizma γ-aminobutanojske kisline (GABA), ki je pomemben inhibitor ter posrednik centralnega živčnega sistema. Poleg tega so v izvlečku baldrijana zaznali velike količine glutamina, ki ga pridobijo nevroni in spremenijo v γ-aminobutanojsko kislino.
  Trenutno obstajajo dobro utemeljeni razlogi, da je treba sedativno delovanje pripravkov brez valepotriatov, kot sta čaj ali tinktura, pripisati sinergiji med različnimi komponentami in prej omenjenimi razgradnimi produkti. Tako intraperitonealno dajanje etanolnega ekstrakta brez valepropiatov ne spreminja motilitete, nocicepcije ali telesne temperature, vendar tako kot valerenska kislina [12,5 mg/kg, intraperitonealno] deluje proti krčem, ki so inducirani s pikrotoksininom (vendar ne s harmane); in podaljša spanje, ki je inducirano s tiopentalom. Tako podaljšanje spanca je lahko posledica interakcije sestavin ekstrakta na ravni receptorjev GABA in benzodiazepinov.
  Razlika, ki so jo nekateri avtorji do nedavnega izpostavljali med navedbami pripravkov iz baldrijanovih korenin brez valepotriatov in pripravkov iz prečiščenih valepotriatov, velja danes za zastarelo, zato so vsi vključeni v skupino sedativov. Čeprav so valepotriati odgovorni za baldrijanovo sedativno delovanje, morajo obstajati druge učinkovine, ki so odgovorne za to, saj se valepotriati zelo enostavno razgrajujejo. Poleg tega so pri vrstah baldrijana, ki ne vsebujejo valepotriatov, prav tako dokazali sedativne učinke. Učinki so lahko tudi posledica valerianske kisline ali samih baldrinalov, ki imajo prav tako določeno hipnotično delovanje.
 • Uspavalo (valepotriati, eterično olje). Študije in vivo na živalih in ljudeh so pokazale, da izvleček baldrijana skrajša čas uspavanja, zmanjša pogostost zbujanja in nočne gibalne aktivnosti, s čimer se izboljša kakovost spanja.
  Nedavne študije pri živalih so pokazale, da jemanje zdravila povzroči zmanjšanje možganske aktivnosti, ki je lahko povezana z blaženjem holinergičnega prenosa – ta učinek naj bi bil povezan z agonistično dejavnostjo na receptorje adenozin A1. Adenozin je eden od možganskih posrednikov, ki sodelujejo pri indukciji spanja z aktiviranjem receptorjev A1 in A2A. Aktivacija receptorjev A1 s tem posrednikom je povezana s sedativnim, antikovulzivnim, analgetičnim, antidiuretičnim in negativnim inotropnim ter antiaritmičnim učinkom.
 • Blagi antihipertenziv (valepotriati, eterično olje).
 • Srčni sedativ (sinergija med valepotriati in eteričnim oljem).
 • Spazmolitik (alkaloidi, eterično olje). Baldrijan povzroča sprostitev gladkih mišic. Valerianska kislina, na primer, ima spazmolitično delovanje in je mišični relaksant. V študijah je bilo ugotovljeno, da ima izvleček baldrijana spazmolitični učinek na ileum pri kuncu. Mešanica valepotriatov je aktivnejša od papaverina v primeru ileuma pri morskem prašičku, ki je bil stimuliran s histaminom (H. Wagner, K. Jurcic. On the spasmolytic activity of Valeriana extracts. Planta Med., 37, 84–95, 1979). Valerianona in dihidrovaltrat sprostijo ileum, stimuliran s K+ in inhibirajo (na 10-5-10-4 M) krče, ki so bili inducirani z BaCl2: deluje predvsem na mišice (B. Hazelhoff, TM. Malingre, DKF Meijer. Antispasmodic effects of Valeriana compounds: an in vivo and in vitro study on the Guinea Pig ileum. Arch. int. Pharmacodyn., 257, 274–287, 1982).
 • Anksiolitik. Prek študij o vezavi na benzodiazepinske receptorje se je pokazala prisotnost sedativnih aktivnih učinkovin. Bilo je ugotovljeno, da je hidroksi pinoresinol sposoben vezave na benzodiazepinski receptor.
 • Hipotermalni učinek (eterično olje).
 • Mišični relaksant (sinergija med eteričnim oljem in valepotriati).
 • Citotoksične značilnosti (valeprotiati). Inhibirajo beljakovinsko sintezo in DNA. Valepotriati, ki jih vsebuje, so pokazali fitotoksično aktivnost pri nekaterih vrstah tumorjev, vendar le pri neposrednem stiku s tumorskim tkivom.
 • V Nemčiji, kjer se uporabljajo čisti valepotriati, jim priznavajo psihostimulativne in antidepresivne učinke (modifikator depresivnega razpoloženja), tj. lastnosti, značilne za dienske estre. Ugotovljeno je bilo, da lahko različne sestavine baldrijana delujejo kot agonisti, parcialni agonisti ali celo antagonisti adenozinskih receptorjev, odvisno od njihove polaritete. Tako se izovaltrat obnaša kot antagonist receptorjev A1, torej lahko bi deloval kot stimulans centralnega živčnega sistema tako, da zavira tonično aktiviracijo teh receptorjev v možganih, medtem ko bolj polarne spojine delujejo kot agonisti in zato sedativno.
 • Včasih baldrijan uporabljajo tudi za zdravljenje motnje pomanjkanja pozornosti pri otrocih. Nemške študije iz leta 1960 so poročale, da bi baldrijan lahko deloval kot antagonist hipnotičnih učinkov alkohola, saj izboljšuje koncentracijo in koordinacijo.
 • Antikonvulziv (irinoidni estri). Redno jemanje preprečuje epileptične napade in lahko pomaga zmanjšati odmerke protiepileptičnih zdravil.
 • Nekateri avtorji menijo tudi, da ima rahlo diuretično delovanje.
 • Nekatere študije kažejo, da ima rastlina določene protitumorne učinke, podobne kot pri dušični gorčici.

Baldrijan je na seznamu FDA (Food and Drug Administration) in njegova uporaba je odobrena kot prehransko dopolnilo.

VI. Kontraindikacije

 • Preobčutljivost na nekatere sestavine.
 • Nosečnost. Priporočljivo je, da se izogibamo njegovi uporabi v nosečnosti, ker obstaja dvom glede možne teratogenosti (lastnost, da povzroča malformacije ploda). Baldrijana se ne sme uporabljati med nosečnostjo zaradi pomanjkanja podatkov o njegovi varnosti. Izvedene so bile študije pri različnih živalskih vrstah z uporabo nekajkrat večjih odmerkov kot pri človeku, ki niso pokazale embriotoksičnih ali teratogenih učinkov na zarodek. Vendar pa ni bilo kliničnih poskusov na ljudeh, zato je uporaba baldrijana sprejemljiva le, če ni varnejših terapevtskih alternativ.
 • Dojenje. Baldrijana se ne sme uporabljati med dojenjem, ker ni podatkov o njegovi varnosti. Ni znano, ali se sestavine baldrijana izločajo v večjih količinah z materinim mlekom in ali bi to lahko vplivalo na otroka. Priporočljivo je prenehanje dojenja ali prenehanje uživanja baldrijana.
 • Ker kliničnih izkušenj ni, ni priporočljiva uporaba pri otrocih, mlajših od 3 let.
 • Valeopotriati, inhibitorji sinteze nukleinske kisline, so močno citotoksični nukleofili (hepatomske celice), mutageni in genotoksični. Baldrinali so tudi citotoksični. Doslej so te učinke opazili le in vitro: tveganje pri človeku, tudi pri podaljšanem zdravljenju, je brez dvoma zanemarljivo. Kljub temu pa je to tveganje potrebno oceniti (Farmacognosia 2ª Edición. Jean Bruneton).

VII. Previdnostno ukrepanje

 • Priporočljivo je, da osebe, ki vozijo ali upravljajo stroje, ki zahtevajo mentalno budnost, prej ocenijo, kako odmerek vpliva na njihovo delovanje čez dan, saj so normalni refleksi lahko začasno oslabljeni. Bolniki se morajo izogibati upravljanju nevarnih strojev, vključno z avtomobili, dokler niso povsem prepričani, da farmakološko zdravljenje nima negativnega vpliva.
 •  Ker Valeriana officinalis deluje na centralni živčni sistem, jo morajo bolniki s konvulzivnimi motnjami, nevrološkimi težavami ali s psihiatričnimi motnjami uporabljati po posvetu z zdravnikom.
 • Ker ni natančno znano, kako se izloča, morajo bolniki z okvarami ledvic in zlasti z odpovedjo jeter Valeriane officinalis uporabljati previdno.
 • Valeriana officinalis bi lahko imel kardiovaskularne učinke; zato morajo biti srčni bolniki previdni pri njegovi uporabi. Zaradi možnih kardiovaskularnih učinkov in njegovega dokazanega sedativnega centralnega delovanja, je treba postopoma prenehati z uporabo 3 do 4 tedne pred kirurškim posegom in/ali posegi, ki se izvajajo v splošni anesteziji.
 • Rastlino naj bi uporabljali le za krajša zdravljenja. Neprekinjena uporaba pri stalnem zdravljenju več kot 3 mesece ni bila ocenjena. Posvetujte se z zdravstvenim delavcem, če želite uporabljati baldrijan dolgo časa.  Nekateri avtorji menijo, da pri uživanju baldrijana ni opaziti sedativnih ostankov zjutraj, zasvojenosti ali odvisnosti (Schmitz M y Jackel M.1998).
 • Uporaba baldrijana ni priporočljiva v daljšem časovnem obdobju, saj nekateri avtorji menijo, da lahko povzroči hepatotoksičnost. Treba ga je uporabljati previdno pri bolnikih z anamnezo bolezni jeter.
 • Ker lahko spodbuja diurezo, morda ne bo zadostna podpora za tiste osebe, ki se morajo večkrat zbujati ponoči, da bi urinirale.
 • Priporočljivo je, da se ne meša z alkoholom ali zaviralnimi drogami.

VIII. Medsebojno vplivanje z drugimi zdravili

 • Poveča učinke nekaterih induktorjev spanja, kot so barbiturati in benzodiazepini, zato njihova sočasna uporaba ni priporočljiva. Zaradi možnosti, da baldrijan vpliva na receptorje GABA na podoben način kot benzodiazepini, je treba bolnika opozoriti, naj ga ne uživa skupaj s temi zdravili, vključno z lorazepamom in diazepamom.
 • Prav tako lahko poveča sedativni učinek antihistaminikov H1 in alkohola.
 • Ker v možganih deluje prek receptorjev GABA, lahko okrepi učinke anestetikov, ki delujejo na tej ravni, ter povzroči interakcijo (Yuan, CS. y cols, 2004), zato je priporočljivo, da se opusti njegovo uživanje pred operacijo.
 • Lahko poveča pomirjevalne učinke baklofena na osrednje živčevje. Baklofen je mišični relaksant. To je derivat inhibitornega živčnega prenašalca γ-aminobutanojske kisline (GABA). Bolnike, ki uživajo baldrijan, je treba spremljati, ko se vzpostavlja zdravljenje z baklofenom.

IX. Stranski učinki

Pri priporočenih terapevtskih odmerkih ni bilo neželenih reakcij. Pri visokih odmerkih, dolgotrajnem zdravljenju ali pri občutljivih osebah se lahko pojavijo reakcije:
Prebavne težave. Slabost, driska, dispepsija, gastralgija, vnetje želodčne sluznice ali redko peptična razjeda.
Srce in ožilje. Zelo redko se lahko pojavijo srčne aritmije, sinusna tahikardija.
Nevrološke/psihološke. Pri dolgoročni uporabi se občasno pojavi glavobol, vrtoglavica, živčnost, podaljšana sedacija ali zaspanost, zmedenost, halucinacije. Opisani so tudi paradoksalni učinki, vključno s stimulacijo centralnega živčnega sistema, nemir ali nespečnosti.
Oči: Pri dolgoročni uporabi se občasno pojavi midriaza.
Kosti in mišice: V redkih primerih se lahko pojavi miastenija.
Na podlagi podatkov iz španskega sistema FEDRA za farmakovigilanco, so možni tudi nekateri drugi neželeni učinki: Alergijski/dermatološki: povečano potenje, srbenje.
Splošni: astenija.

X. Toksičnost

 • Toksičnost je zelo šibka: LD50 pri izvlečku (miš, i. p.): 360–400 mg/kg; LD50 pri uživanju triestrov per os je večja od 4,6 g/kg. Ni opažena citotoksičnost, razen pri neposrednem stiku med valepotriati in tkivom. Pod določenimi pogoji je opaziti mutagenezo pri iridoidih (von der Hude W, Scheutwinkel-Reich M, Braun R. Bacterial mutagenicity of the tranquilizing constituents of Valerianaceae roots. Mutation Res. (169), 23–27, 1986). Pomembna je tudi aktivnost baldrinala (Braun R, Dieckmann H, Machut M, Echarti C, Maurer HR. The effect of baldrinal on hematoipoetic cells in vitro, on the metabolic activity of the liver in vivo and on its analysis in proprietary drugs. Planta Med., 52, 446–450, 1986).
 • Smrtni odmerek baldrijana pri psih in mačkah je tako visok, da ga ni bilo mogoče določiti, ker ni mogoče aplicirati toliko snovi.
 • Opisan je bil primer blagih simptomov (utrujenost, trebušni krči, stiskanje v prsih, rahla omotica, tresenje rok in midriaza) po zaužitju 20 g baldrijanove korenine, ki so izginili po 24 urah.
 • Laboratorijske študije so pokazale, da lahko nekatere sestavine baldrijana, zlasti valepotriati, poškodujejo celice in genski material. Ne smejo se uporabljati izvlečki iz mehiškega baldrijana (Valeriana edulis) ali indijskega baldrijana (Valeriana indica) – možno citotoksično tveganje zaradi visoke vsebnosti valepotriatov in baldrinala.

Valepotriati v komercialnih proizvodih (predvsem v alkoholnih izvlečkih, sveže pripravljenih in z visoko koncentracijo alkohola) se hitro razgradijo. Vendar dokler preko konjugacije popolnoma ne izgubijo svoje toksičnosti, so produkti, ki nastanejo pri razgradnji valepotriatov, citotoksični in mutageni in kot taki teoretično lahko povzročijo gastrointestinalne težave. Čeprav je to tveganje majhno, ga je treba upoštevati pri dolgotrajnem zdravljenju z baldrijanom. Baldrijan je boljše uporabiti kot poparek, vodni izvleček ali alkoholni izvleček z nizko koncentracijo alkohola. Prav tako se je treba izogibati alkoholnim izvlečkom z visoko koncentracijo alkohola in uporabi korenine v prahu.

Sestava baldrijanovih izvlečkov je odvisna od oblike pripravka in se bistveno spreminja glede na delež alkohola v vodno-alkoholnem topilu, ki je uporabljen za izdelavo izvlečka. Vodno-alkoholni izvlečki z nizko koncentracijo alkohola (manj kot 30 % alkohola) vsebujejo v glavnem valeriansko kislino, prav tako tudi topli vodni izvlečki. Tinkture in izvlečki z visoko koncentracijo alkohola (običajno 70 % alkohola) vsebujejo valepotriate. To pomeni, da ti valepotriati niso prisotni v vodnih izvlečkih niti v vodno-alkoholnih izvlečkih, pripravljenih z nizko koncentracijo alkohola, vendar so teoretično prisotni v prahu korenine in v alkoholnih izvlečkih z visoko koncentracijo alkohola. Zato je treba izbrati vodne izvlečke in vodno-alkoholne izvlečke z nizko koncentracijo alkohola. Poleg tega se valepotriati med skladiščenjem hitro razgradijo.

Viri

Študije o pomirjevalnem učinku:

– Buchbauer G, Jager W, Jirovetz L, Meyer F, Dietrich H. Institut fur Pharmazeutische Chemie, Universitat Wien. Effects of valerian root oil, borneol, isoborneol, bornyl acetate and isobornyl acetate on the motility of laboratory animals (mice) after inhalation. Pharmazie 1992; 47:620-2. PMID:
1438515 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Fernández S, Wasowski C, Paladín AC, Marder M. Instituto de Quimica y Fisicoquimica Biologicas, Facultad de Farmacia y Bioquimica, Junin 956 (1113), Buenos Aires, Argentina. Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis. Pharmacol Biochem Behav. 2004 Feb;77(2):399-404. PMID: 14751470 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Garges HP, Varia I, Doraiswamy PM. Cardiac complications and delirium associated with valerian root withdrawal. JAMA 1998;280:1566-7. PMID:
9820254 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Un hombre con cardiopatía de 58 años fue hospitalizado para una biopsia y luego de la cirugía desarrolló complicaciones cardíacas y delirio, posiblemente como consecuencia de la suspensión abrupta luego de muchos años de automedicarse con altas dosis de extracto de valeriana. Sus complicaciones mejoraron con el tratamiento basado en benzodiacepinas, lo que sugiere la posibilidad de que los compuestos de la valeriana afectan los mismos receptores cerebrales que estos agentes ansiolíticos. Los autores de este reporte sugieren que los pacientes no deberían descontinuar la valeriana abruptamente.

– Gerhard U, Linnenbrink N, Georghiadou C, Hobi V. Psychologische
Abteilung, Psychiatrische Universitatsklinik, Basel. Vigilance-decreasing effects of 2 plant-derived sedatives. Schweiz Rundsch Med Prax. 1996 Apr
9;85(15):473-81. PMID: 8657986 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Gyllenhaal C, Merritt SL, Peterson SD, Block KI, Gochenour T. Program for Collaborative Research in the Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago, 833 South Wood Street, Chicago, IL 60612, USA. Efficacy and safety of herbal stimulants and sedatives in sleep disorders. Sleep Med Rev. 2000 Jun;4(3):229-251. PMID: 12531167 [PubMed – as supplied by publisher].

– Hendriks H, Bos R, Woerdenbag H, Koster A. Central nervous depressant activity of valerenic acid in the mouse. Planta Medica 1985; 1:28-31. PMID:
4011750 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Hendriks H, Bos R, Allersma DP, Malingre TM, Koster AS. Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential oil of Valeriana officinalis. Planta Med. 1981 May;42(1):62-8. PMID: 7255569 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Para clarificar las propiedades farmacológicas de algunos constituyentes del aceite esencial de Valeriana officinalis, 4 componentes puros (valerenal, ácido valerénico, valeranona e isoeugenil isolvalerato), una fracción hirocarbonada, una fracción oxigenada y el propio aceite esencial se sometieron a un test de screening. Los resultados obtenidos con todos los componentes investigados por el test Síndrome apuntaron claramente hacia la actividad sedante y/o relajante muscular.

– Houghton PJ. Department of Pharmacy, King´s College London. The biological activity of Valerian and related plants. J Ethnopharmacol. 1988 Feb- Mar;22(2):121-42. PMID: 3287008 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Leuschner J, Muller J, Rudmann M. LPT Laboratory of Pharmacology, Hamburg, Fed. Rep. of Germany. Characterization of the central nervous depressant activity of a commercially available valerian root extract. Arzneimittelforschung 1993;43:638-41. PMID: 8352816 [PubMed-indexed for MEDLINE].

La evaluación de un extracto disponible en el comercio de la raíz de la valeriana (Valdispert) reveló características sedantes pronunciadas en el ratón con respecto a una reducción en la motilidad y a un aumento en el dormir- tiempo del thiopental. Una comparación directa con diazepan y clorpromazina reveló una actividad sedante moderada para el extracto probado. El extracto demostró solamente características anticonvulsivas débiles.

– Lin LJ, Cordell GA, Balandrin MF. Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago 60612. Valerian-derived sedative agents. I. On the structure and spectralassignment of the constituents of valmane using the selective INEPT nuclear magnetic resonance technique. Pharm Res 1991; 8:1094-102. PMID: 1788154 [PubMed- indexed for MEDLINE].

– Marder M, Viola H, Wasowski C, Fernandez S, Medina JH, Paladini AC. Facultad de Farmacia y Bioquimica, Instituto de Quimica y Fisicoquimica Biologicas, Junin 956 (1113), Buenos Aires, Argentina. 6-methylapigenin and hesperidin: new valeriana flavonoids with activity on the CNS. Pharmacol Biochem Behav. 2003 Jun;75(3):537-45. PMID: 12895671 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Plushner SL. Valerian: Valeriana officinalis. Am J Health Syst Pharm. 2000Feb 15;57(4):328, 333, 335. PMID: 10714969 [PubMed – indexed forMEDLINE].

Se presenta un vistazo sobre la farmacología, farmacocinética, dosis, efectos adversos, interacciones entre drogas, contraindicaciones, y resultados de estudios clínicos de Valeriana (Neurelax), una planta usada por sus propiedades hipnóticas-sedantes, y ansiolíticas para tratar el insomnio y la ansiedad. Hay aproximadamente 200 especies de valeriana; Valeriana officinalis en la más comúnmente usada para uso médico.
– Thies PW, Funke S. On the active ingredients in baldrian. 1. Detection and isolation of isovalerian acid esters with sedative effect from roots and rhizomes of various valerian and kentranthus species. Tetrahedron Lett 1966; 11:1155-62. PMID: 5964248 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Wagner H, Jurcic K, Schaette R. Comparative studies on the sedative action of Valeriana extracts, valepotriates and their degradation products (author’s transl). Planta Med. 1980 Aug;39(4):358-65. PMID: 7413842 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Wheatley D. Psychopharmacology Research Group, 10 Harley Street, London W1G 9PF, UK. Kava and valerian in the treatment of stress-induced insomnia. Phytother Res 2001 Sep; 15 (6):549-51. PMID: 11536390 [PubMed- indexed for MEDLINE].

Kava y Valeriana son remedies vegetales a los que se les atribuyen propiedades ansiolíticas y sedantes respectivamente, sin dependencia potencial de ningún efecto secundario apreciable. En este estudio piloto, 24 pacientes sufridores de estrés inducido por insomnio se trataron durante 6 semanas con 120mg diarios de Kava. Esto se hizo de la siguiente forma: tras dos semanas de tratamiento y con cinco de descanso, 19 recibieron 600 mg de valeriana diariosdurante otras seis semanas. Se midió el strés en tres áreas: social, personal y eventos de vida; el insomnio también en tres áreas: tiempo en dormirse, horas de sueño e insomnio. El estrés severo total fue significantemente mejorable por los dos componentes (p<0.01) sin diferencias significativas entre ellos, al igual que ocurrió con el insomnio (p<0.01). La proporción de los pacientes que no sufrieron efectos secundarios fue del 58% con cada droga respectivamente y los efectos más comunes fueron pesadillas con valeriana (16%), seguido de vértigos con kava. Estos componentes pueden ser usados en el tratamiento del estrés y el insomnio pero se requieren otros estudios para determinar sus papeles relativos para dichas indicaciones.

– Wheatley D. Psychopharmacology Research Group, 10 Harley Street, London W1G 9PF, UK. Stress-induced insomnia treated with kava and valerian: singly and in combination. Hum Psychopharmacol. 2001 Jun;16(4):353-356. PMID: 12404572 [PubMed – as supplied by publisher].

Študije o učinku na spanje (pri vsakem tipu nespečnosti) :
– Balderer G, Borbely AA. Effect of valerian on human sleep. Psychopharmacology (Berl). 1985;87(4):406-9. PMID: 3936097 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Se estudió el efecto de un extracto acuoso de raíz de valeriana en el sueño de dos grupos de sujetos jóvenes, sanos. Un grupo (n=10) dormía en casa, el otro (N=8) en el dormitorio del laboratorio. El sueño se evaluó sobre las bases de cuestionarios, su rango de escalas y la actividad motora en el tiempo nocturno.
Además, se hicieron en el grupo de laboratorio grabaciones del sueño poligráficas y análisis espectrales del EEG del sueño. Bajo las condiciones de casa, ambas dosis del extracto de valeriana (450 y 900 mg) reducían la latencia del sueño percibida y se despertaban tiempo después del comienzo del sueño. La actividad motora durante el tiempo nocturno se aumentaba en el tercio medio de la noche y se reducía en el último tercio. Este dato hace
pensar en un efecto que depende de la dosis. En el dormitorio del laboratorio, sólo se examinó la dosis más alta de valeriana, y no se obtuvieron diferencias significativas con el placebo. No obstante, la dirección de los cambios en las medidas objetivas y subjetivas de la latencia del sueño y el tiempo de despertar después del comienzo del sueño, además de en la actividad motora en el tiempo nocturno, correspondieron a las observadas en las condiciones de casa. No había evidencia de un cambio en las etapas del sueño y el espectro EEG. Los resultados indican que el extracto acuoso de valeriana ejerce una suave acción hipnótica. Estos estudios sugieren:

a) Que los efectos de las preparaciones de valeriana se confinan a la primera parte de la noche.
b) Que la hierba se metaboliza rápidamente.
c) Que los efectos desaparecen en la mañana.
d) Que no se presentan efectos secundarios matutinos.

– Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Osher Center for Integrative Medicine, University of California, San Francisco, CA 94121, USA. Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2006 Dec;119(12):1005-12. PMID: 17145239 [PubMed – in process].

– Block KI, Gyllenhaal C, Mead MN. Block Center for Integrative Cancer Care, Evanston, Illinois 60201, USA. Safety and efficacy of herbal sedatives in cancer care. Integr Cancer Ther. 2004 Jun;3(2):128-48. PMID: 15165499 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Cerny A. y Schmid K. Tolerability and efficacy of valerian/lemon balm in healthy volunteers (a double-blind, placebo-controlled, multicentre study). Fitoterapia.1999;70:221 – 228.

El estudio fue llevado a cabo en Alemania sobre 98 pacientes voluntarios a lo largo de 30 días divididos en dos grupos. El primer grupo (66 pacientes) recibió 120 mg de extracto de valeriana y 80 mg de melisa en forma de tabletas, a razón de 3 tabletas diarias. El grupo placebo (32 pacientes) recibió unas tabletas similares con igual dosificación. La tolerancia del preparado activo fue considerada óptima respecto al placebo (93% y 91% respectivamente). La aparición de reacciones adversas leves fue casi idéntica en ambos grupos (29% en el grupo activo contra 28% del grupo placebo), no habiéndose reportado ningun caso serio que hiciese suspender el ensayo. En cuanto a la búsqueda de una mejor calidad del sueño, el grupo valeriana/melisa tuvo un 33% de mejoría respecto al sueño normal, frente al 9% del grupo placebo.
– Diaper A, Hindmarch I. HPRU Medical Research Centre, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults. Phytother Res. 2004 Oct;18(10):831-6. PMID: 15551388 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Domínguez RA, Bravo-Valverde RL, Kaplowitz BR, Cott JM. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami School of Medicine, Florida 33136, USA. Valerian as a hypnotic for Hispanic patients. Cultur Divers Ethni Minor Psychol 2000 Feb;6(1):84-92. PMID:10975170 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Valeriana es una especie botánica usada por sus efectos sedantes así como por sus efectos en la actividad del sistema nervioso central debida a múltiples constituyentes. 23 pacientes voluntarios hispanos recibieron servicios médicos de la unidad mental de un gran hospital urbano. Todos padecían de un sueño insuficiente. Se les preguntó acerca de probar una marca nacional de valeriana (“Nature´s Way”, 470 mg de raíz de valeriana) y se completaron los cuestionarios del sueño al inicio y al final de las semanas1 y 2. Se les instruyó en las tomas: 1 cápsula cada noche antes de acostarse y podían aumentar la dosis hasta 3 cápsulas tras la semana primera. Completaron el ensayo 20 pacientes. En una escala ordinaria de 1 (sin efectos), 3 (beneficio moderado) y 5 (extremadamente beneficioso), 16 pacientes se refirieron a su insomnio como de moderadamente mejorado al final de la semana 1. en la semana 2 , 16 todavía se sintieron como moderadamente mejorados pero 15 de ellos ahora describían su respuesta como 4 o 5 en la escala. La mejoría global en la semana dos fue significantemente mejor que en la semana 1 (Wilcoxon rango de test p=0.005). Quizás reflejando una relación dosisdependiente o tiempodependiente. Este caso estudiado sugiere que la valeriana puede ser un suplemento para la mejoría del insomnio en la población sintomática.

– Donath F, Quispe S, Diefenbach K, Maurer A, Fietza I, Roots I. Institute of Clinical Pharmacology, Charite University Medical Center, Humboldt University of Berlin, Germany. Critical evaluation of the effect of valerian extract on sleep structure and sleep quality. Pharmacopsychiatry. 2000 Mar;33(2):47-53. PMID:
10761819 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Se trató de un estusio randomizado, a doble ciego,y controlado con placebo, realizado en 16 pacientes afectados de insomnio psicofisiológico, puestos en tratamientos con dosis simple o dosis múltiple con un extracto de Valeriana estandarizado. El efecto del tratamiento se evaluó mediante el método de polisonografía. Se observó que no hubo ningún efecto con la dosis simple, en cambio después de la toma de la dosis múltiple se registró respecto al placebo, una disminución de la latencia del sueño y un mejoramiento de la eficiencia del mismo, también aumentó el porcentaje de sueño REM y una disminución del sueño NREM1. los investigadores concluyeron que la Valeriana es eficaz en el individuo que sufre de insomnio psicofisiológico leve o moderado.
– Donovan JL, DeVane CL, Chavin KD, Wang JS, Gibson BB, Gefroh HA, Markowitz JS. Laboratory of Drug Disposition and Pharmacogenetics, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 29425, USA. Multiple night-time doses of valerian (Valeriana officinalis) had minimal effects on CYP3A4 activity and no effect on CYP2D6 activity in healthy volunteers. Drug Metab Dispos.2004 Dec;32(12):1333-6. Epub 2004 Aug 24. PMID: 15328251 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Dorn M. Wissenschaftliche Beratung Pharma, Elz, Deutschland. Efficacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non-psychiatric insomniacs: a randomised, double-blind, clinical, comparative study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2000 Apr;7(2):79-84. PMID: 10899744 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Estudio comparativo doble ciego randomizado para demostrar la mejoría de la calidad del sueño cuando se tratan los insomnios no orgánicos con extracto de raíz de Valeriana en lugar de oxazepan. Pacientes de ocho médicos generales sufridores de insomnio no orgánico y no psiquiátrico de edades comprendidas entre 18 y 70 años. Se excluyeron las personas que tenían hipersensibilidad frente a la valeriana, las benzodiazepinas, y otras drogas psicótropas. 75 pacientes fueron destinados aleatoriamente a dos grupos: el grupo índice (2 x 300 mg de extracto de raíz de valeriana L1 156); y el grupo control (2 x 5 mg de oxazepan). Los pacientes tomaron una medicación estudiada a diario durante 28 días 30 minutos antes de irse a la cama. El factor calidad del sueño de SF-B se definió como un resultado primario. Se consideraron resultados secundarios otras características de SF-B, bienestar (Bf-S) y ansiedad (HAMA). Se hicieron controles antes y después del tratamiento (pasadas 1, 2 y
4 semanas. Los parámetros vitales y de laboratorio así como los efectos inesperados se tuvienron en cuenta para la seguridad y tolerancia. Para todos los resultados los efectos entre grupos fueron calculados. Respecto al principal criterio de significancia, los resultados fueron cuantificados mediante medidas repetidas ANOVA, considerando todos los casos en los cuales existió al menos un resultado (n=70). Se tuvieron en cuenta las características básicas. El 70 % de los pacientes eran mujeres, cerca del 53% sufrían insomnio durante más de un año. La edad media fue de 52 +/-12 años. En ambos grupos mejoró la calidad del sueño significativamente (p<0.001), pero no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre grupos (p=0.70). Los efectos entre grupos variaron entre 0.02 y 0.25. Cinco personas se retiraron debido a posibles reacciones adversas por la droga (2(valerian, 3 (oxazepam). No ocurrieron efectos adversos serios. Conclusiones: El estudio no mostró diferencias en la eficacia entre la valeriana y el oxazepam, esta hipótesis podría ser analizada de forma confirmatoria en un estudio equivalente.

– Dressing H, Riemann D. Insomnia: Are valeriana/melissa combinations of equal value to benzodiazepine?. Therapiewoche 1992; 42:726-36.
– Dressing H, Kohler S, Muller W. Improvement in sleep quality with a high dose valeriana-melissa preparation. Psychopharmacotherapie 1996; 3:123-30.
– Francis AJ, Dempster RJ. Department of Psychology and Disability Studies, Royal Melbourne Institute of Technology University, Victoria, Australia. Effect of valerian, Valeriana edulis, on sleep difficulties in children with intellectual deficits: randomised trial. Phytomedicine. 2002 May;9(4):273-9. PMID: 12120807 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Baldrijan je učinkovit pri zdravljenju nespečnosti pri otrocih, zmanjšanju latence spanja, nočnem prebujanju, času in kakovosti spanja. Zdravljenje je bilo bolj učinkovito pri otrocih s hiperaktivnimi simptomi.

– Fussel A, Wolf A, Brattstrom A. Zeller AG, Seeblickstr. 4, CH-8590 Romanshorn, Switzerland. Effect of a fixed valerian-Hop extract combination (Ze 91019) on sleep polygraphy in patients with non-organic insomnia: a pilot study. Eur J Med Res. 2000 Sep 18;5(9):385-90. PMID: 11003973 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Gessner B, Klasser M. Studies on the effect of Harmonicum Much on sleep using polygraphic EEG recordings. EEG EMG Z Elektroenzephalogr Verwandte Geb 1984; 15:45-51. PMID: 6426931 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Giedke K, Breyer-Pfaff U. Critical evaluation of the effect of valerian extract on sleep structure and sleep quality. Pharmacopsychiatry. 2000 Nov;33(6):239. PMID: 11147934 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Herrera-Arellano A, Luna-Villegas G, Cuevas-Uriostegui ML, Alvarez L, Vargas-Pineda G, Zamilpa-Alvarez A, Tortoriello J. Centro de Investigación Sociomédica del Sur, IMSS., Morellos, México. Polysomnographic evaluation of the hypnotic effect of Valeriana edulis standardized extract in patients suffering from insomnia. PMID: 11731907 [PubMed in process].

Valeriana edulis procera sp, comúnmente conocida como Valeriana Mexicana, es usada en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento del insomnio y la ansiedad. Para evaluar el efecto hipnótico y la seguridad de 450 mg de estracto hidroalcohólico estandarizado de Valerianaen pacientes con insomnio se llevó a cabo un estudio doble ciego cruzado. El extracto de Valeriana officinalis a las mismas dosis se usó como control positivo. En el laboratorio del sueño, los datos polisomnográficos (PSG) se usaron para analizar la cuantía y la arquitectura del sueño, los desvelos matinales y los efectos secundarios. El procedimiento experimental duró cuatro noches consecutivas de 8 horas cada una. Se admitieron 20 pacientes. Basados en los resultados del PSG V. Edulis disminuyó el número de veces en despertarse, así como ambos tratamientos incrementaron el movimiento rápido de ojos (REM) durante el sueño; este último parámetro tuvo un mejor resultado con el extracto de V. Officinalis. Otros datos de PSG no aportaron diferencias significativas, pero la tendencia clínica con ambos tratamientos era aumentar los índices de eficiencia en el sueño.
Estos extractos de Valeriana produjeron efectos beneficiosos en la arquitectura del sueño porque disminuyeron el tiempo de duración de las fases 1 y 2 fuera del sueño REM mientras incrementaban el sueño delta. Validados los tests clínicos, mostraron que ambas especies reducían notablemente el insomnio matinal, que fue fuertemente mejorado por el extracto de V. officinalis, y no afectó a la memoria anterógrada. Sólo en tres casos se observaron efectos secundarios ligeros, uno debido al extracto experimental. El análisis químico del extracto hidroalcohólico de V. edulis indicó que este extracto contiene 0,26% de dihidroisovaltrato como el principal valepotriato, lo que hace que no contenga ácido valerénico. En general, los resultados confirman el efecto hipnótico y la seguridad de un tratamiento agudo con V. edulis y V. officinalis en pacientes que sufren insomnio.

– Jacobs BP, Bent S, Tice JA, Blackwell T, Cummings SR. Department of Medicine, Osher Center for Integrative Medicine, University of California-San Francisco, California, USA. An internet-based randomized, placebo-controlled trial of kava and valerian for anxiety and insomnia. Medicine (Baltimore). 2005 Jul;84(4):197-207. PMID: 16010204 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Kamm-Kohl A.V., Jansen W., Brockman P. Moderne Baldriantherapie gegen nervöse Störungen im senium. Med. Welt, 35: 1450-1454 (1984).

Študije o učinkih baldrijana na motnje spanja pri starejših pacientih v geriatričnih bolnišnicah.
El estudio involucró a 80 y 150 pacientes tratados por 14 y 30 días, respectivamente, utilizando dos escalas de puntuación de observador estándar y un sistema de puntaje para cuantificar la dificultad para conciliar y mantener el sueño. Los resultados después de los 14 días de tratamiento mostraron una mejoría en el ánimo (escala del estado anímico de von Zerssen), trastornos conductuales (NOSIE) y en la dificultad de conciliar y mantener el sueño (puntuación de sueño).
– Kirkwood CK. School of Pharmacy, Virginia Commonwealth University, Richmond 23298-0533, USA. Management of insomnia. J Am Pharm Assoc (Wash). 1999 Sep-Oct;39(5):688-96; quiz 713-4. PMID: 10533351 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Komori T, Matsumoto T, Motomura E, Shiroyama T. Department of Psychiatry, Division of Neuroscience, Institute of Medical Science, Mie University Graduate School of Medicine, Tsu, Mie 514-8507, Japan. The sleep- enhancing effect of valerian inhalation and sleep-shortening effect of lemon inhalation. Chem Senses. 2006 Oct;31(8):731-7. Epub 2006 Jul 20. PMID: 16857858 [PubMed – in process].
– Krystal AD, Ressler I. Department of Psychiatry and Behavioral Science, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA. The use of valerian in neuropsychiatry. CNS Spectr. 2001 Oct;6(10):841-7. PMID: 15334039 [PubMed].
– Last G. On the treatment of insomnia. Hippokrates. 1969 Jan 15;40(1):28-33. PMID: 5800990 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Leathwood PD, Chauffard F. Aqueous extract of valerian reduces latency to fall asleep in man. Planta Med. 1985 Apr;(2):144-8. PMID: 4034730 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Estudio experimental a doble ciego con 8 personas insomnes moderados que recibieron 450 mg ó 900 mg de un extracto acuoso de raíz de valeriana o placebo. Usando el primer periodo de 5 minutos consecutivos sin movimiento como un criterio del comienzo del sueño, había una significativa disminución en la latencia del sueño con 450 mg de valeriana comparada con el placebo (p.<0.01); una dosis mayor de valeriana no producía más mejora. Se observa que los pacientes tratados con Valeriana, tienen un acortamiento del tiempo de vigilia que puede aparecer antes del sueño.

– Leathwood PD, Chauffard F, Heck E, Munoz-Box R. Aqueous extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) improves sleep quality in man. Pharmacol Biochem Behav. 1982 Jul;17(1):65-71. PMID: 7122669 [PubMed – indexed for MEDLINE].

En un estudio experimental a doble ciego, 128 sujetos recibieron 3 muestras conteniendo 400 mg de extracto de valeriana, 3 conteniendo una preparación patentada a base de valeriana y 3 conteniendo placebo. Las muestras se presentaron en orden al azar y fueron tomadas en noches no consecutivas. La valeriana producía una disminución en los resultados de la latencia del sueño subjetivamente evaluados. Ésta también producía una significativa mejora en
la calidad del sueño especialmente entre personas que se consideraban malos o irregulares durmientes, fumadores y gente que pensó que tenía largas latencias de sueño. Despertares nocturnos, desaparición del sueño y somnolencia a la mañana siguiente fueron relativamente desapareciendo. La preparación patentada sólo producía un aumento en los informes de sensación más somnolienta de lo normal la mañana siguiente.

– Lindahl O, Lindwall L. Foellinge Health Center, Sweden. Double blind study of a valerian preparation. Pharmacol Biochem Behav. 1989 Apr;32(4):1065-6. PMID: 2678162 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Estudio experimental a doble ciego con personas insomnes que recibieron una preparación de valeriana conteniendo principalmente sesquiterpenos o placebo. Comparado al placebo, este mostraba un efecto significativo en casos de sueño reducido (p.<0.001). El 44 % presentaba un sueño perfecto y un 89% presentaron un aumento de sueño. No se observaron efectos laterales.

– Muller SF, Klement S. Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals, Karlsruhe, Germany. A combination of valerian and lemon balm is effective in the treatment of restlessness and dyssomnia in children. Phytomedicine. 2006 Jun;13(6):383-7. Epub 2006 Feb 17. PMID: 16487692 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Pallesen S, Bjorvatn B, Nordhus IH, Skjerve A. Institutt for samfunnspsykologi Universitetet i Bergen Christiesgate 12 5015 Bergen. Valerian as a sleeping aid?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Dec 10;122(30):2857-9. PMID: 12569707 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Poyares DR, Guilleminault C, Ohayon MM, Tufik S. Sleep Laboratory of the Department of Psychobiology, Universidade Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. Can valerian improve the sleep of insomniacs after benzodiazepine withdrawal?. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2002 Apr;26(3):539-45. PMID: 11999905 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Rafinski T, Alkiewicz J. Study on the utility of the plant preparation Valupol in pediatrics. Herba Polonica 1977;23:29.

Se investigó el efecto sedante de un preparado de plantas Valupol, administrado a dosis diarias de 1.8 a 2.7 g durante 15 a 40 días sobre 10 niños de 2 a 14 años de edad, la composición fue expuesta por extractos secos de conos de humulus (35 partes), crataegus (25 partes), raíz de vañeriana (Valeriana officinalis 35 partes), e inflorescencias de camomila (Matriacaria chamomilla, 5 partes), se observaron buenos efectos sedantes en sujetos con hiperexcitabilidad, distonía neurovegetativa, trastornos del sueño y estado de timidez. Además, no se apreciaron efectos secundarios.

– Schmitz M, Jackel M. Institut fur Psychosomatik, Wien. Comparative study for assessing quality of life of patients with exogenous sleep disorders (temporary sleep onset and sleep interruption disorders) treated with a hops-valarian preparation and a benzodiazepine drug. Wien Med Wochenschr 1998; 148:291-8. PMID: 9757514 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Schmidt-Voigt J. Treatment of nervous sleep disorders and unrest with a sedative of purely vegetable origin. Therapiewoche 1986; 36:663-7.

– Schulz H, Stolz C, Muller J. AFB-PAREXEL Arzneimittelforschung GmbH, Berlin. The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry 1994; 27:147-51. PMID: 7972346 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Shinomiya K, Fujimura K, Kim Y, Kamei C. Department of Pharmacology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Okayama University, Okayama 700-8530, Japan. Effects of valerian extract on the sleep-wake cycle in sleep-disturbed rats. Acta Med Okayama. 2005 Jun;59(3):89-92. PMID: 16049561 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Stevinson C, Ernst E. Department of Complementary Medicine, School of Postgraduate Medicine and Health Sciences, University of Exeter, 25 Victoria Park Road, Exeter, Uk. Valerian for insomnia: a systematic review of randomized clinical trials. Sleep Med. 2000 Apr 1;1(2):91-99. PMID: 10767649 [PubMed – as supplied by publisher].
Objetivo: Revisar sistemáticamente los efectos de la planta valeriana (Valeriana officinalis) en el insomnio, basado en ensayos aleatorios, controlados por placebo, a doble ciego. A la valeriana desde hace tiempo, le han sido atribuidas propiedades para promover el sueño, pero antes de una evidencia reciente era una anécdota. De esta forma, durante las dos últimas décadas se han hecho una serie de ensayos clínicos. La búsqueda sistemática en la literatura sobre ensayos randomizados, controlados por placebo y a
doble ciego, midiendo el efecto de monopreparaciones de valeriana sobre el sueño de las personas participantes. Se extrajeron los datos de forma estandarizada y el método de cuantificación fue evaluado por la puntuación Jadad. Resultados: Nueve ensayos se localizaron siguiendo los criterios de selección. Los hallazgos de los estudios fueron contradictorios y hubo falta de consistencia entre los ensayos en términos de pacientes, diseño experimental y calidad de los procedimientos y métodos. Conclusión: La evidencia de que la valeriana sea útil para el tratamiento del insomnio no es concluyente. Se necesitan ensayos rigurosos para determinar su eficacia.

– Taibi DM, Bourguignon C, Taylor AG. Center for the Study of Complementary and Alternative Therapies, University of Virginia, School of Nursing, Charlottesville, VA 22908, USA. Valerian use for sleep disturbances related to rheumatoid arthritis. Holist Nurs Pract. 2004 May-Jun;18(3):120-6. PMID: 15222600 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Trevena L. Sleepless in Sydney–is valerian an effective alternative to benzodiazepines in the treatment of insomnia?. ACP J Club. 2004 Jul- Aug;141(1):A14-6. PMID: 15230575 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Volz HP. Psychiatrische Klinik der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. Phytochemicals as means to induce sleep. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2001 Jan;95(1):33-4. PMID: 11233492 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Vorbach E.U., Görtelmayer R., Brüning J. Therapie von Insomnien: Wirksamkeit und Verträglichkeit eines Baldrian-Präparates. Psychopharmakotherapie, 3: 109-115 (1996).

Este estudio doble ciego y control placebo involucró a 121 pacientes que habían experimentado trastornos del sueño significativos durante al menos cuatro semanas. Se excluyeron del estudio los pacientes con depresión (HAMD>16) y aquellos que estaban o habían recibido tratamiento con fármacos que pudieran modificar el sueño. La eficacia terapéutica se evaluó mediante cuatro escalas de puntuación estándar: la escala de sueño médicamente evaluada (SRA), el cuestionario de sueño de Görtelmayer (SF- B), la escala del estado anímico de von Zerssen (Bf-S) y la escala de Impresión Clínica Global (ICG). Las cuatro escalas se aplicaron antes de comenzar el tratamiento y a los 14 y 28 días. Los resultados de este estudio mostraron que los pacientes no observaron ningún efecto agudo en los días iniciales de tratamiento. La SRA no mostró diferencias significativas entre placebo y V. officinalis al final de las cuatro semanas de tratamiento. El SF-B no evidenció diferencia significativa al día 14, pero al día 28 mostró diferencias significativas a favor del grupo tratado con V. officinalis. La Bf-S también mostró diferencias intergrupales estadísticamente significativas después de 28 días de tratamiento. La diferencia más significativa se vio con la escala ICG. Los puntajes asignados tanto por los pacientes como por los médicos tratantes, mostraron una marcada diferencia a favor del extracto de V. officinalis, con un análisis estadístico que indicó una diferencia significativa en el día 14 (p<0,05) y diferencias altamente significativas en el día 28 (p<0,001).

– Wagner J, Wagner ML, Hening WA. College of Pharmacy, Rutgers State University of New Jersey, Piscataway 08854, USA. Beyond benzodiazepines: alternative pharmacologic agents for the treatment of insomnia. Ann Pharmacother 1998; 32:680-91. PMID: 9640488 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Wheatley D. Consultant Psychiatrist, Harley St, London, UK. Medicinal plants for insomnia: a review of their pharmacology, efficacy and tolerability. J Psychopharmacol. 2005 Jul;19(4):414-21. PMID: 15982998 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Ziegler G, Ploch M, Miettinen-Baumann A, Collet W. Institute fur Psychomatische Forschung, Stuttgart, Germany. Efficacy and tolerability of valerian extract LI 156 compared with oxazepam in the treatment of non- organic insomnia–a randomized, double-blind, comparative clinical study. Eur J Med Res. 2002 Nov 25;7(11):480-6. PMID: 12568976 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o anksiolitičnem učinku:

– Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, Leite JR. Departamento de Farmacologia, Laboratorio de Fsisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Central, Universidade Federal do Parana, CP 19031, Curitiba, PR, Brazil, 81540-970. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res. 2002 Nov;16(7):650-4. PMID: 12410546 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Un estudio randomizado con control placebo sobre 36 pacientes externos con desordenes de ansiedad generalizados, dividió a los pacientes en tres grupos, a los que se administraron valeprotiatos, diazepam o placebo. Los resultados sugieren que los valeprotiatos pueden tener un efecto ansiolítico sobre los síntomas psíquicos de la ansiedad.

– Andreatini R, Leite JR. Departamento de Farmacologia, Laboratorio de Fsisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Central, Universidade Federal do Parana, CP 19031, Curitiba, PR, Brazil, 81540-970. Effect of valepotriates on the behavior of rats in the elevated plus-maze during diazepam withdrawal. Eur J Pharmacol. 1994 Aug 1;260(2-3):233-5. PMID: 7988648 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Se evaluó el efecto de una mezcla de valepotriatos en la elevada mejoría de síntomas en ratas a las que se les retiró el diazepam. Las ratas fueron tratadas crónicamente (28 días) con diazepan (la dosis se incrementó a 5.0 mg/Kg) y entonces se trataron con una solución control durante 3 días para inducir el síndrome de abstinencia. Se usó como control la administración crónica de vehículo a las ratas. La abstinencia de los animales tratados con vehículo mostró un significante descenso en el porcentaje del tiempo gastado en la apertura de brazos cuando se compararon con los animales control. La administración de 12.0 mg/Kg de diazepam y valeriana revirtió este efecto ansiogénico. La administración de 6.0 mg/Kg de valeriana no mostró diferencia alguna respecto a los otros grupos.

– Arushaian EB, Mastiagina OA, Popova AP. Fluctuations of the antianxiety effect of valerian and grandaxin during daytime wakefulness in humans with different chronotypes. Fiziol Cheloveka. 2005 Mar-Apr;31(2):135-7. PMID: 15889832 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Arushaian EB, Mastiagina OA, Mastiagin SS, Popova AP. Peculiarities in the effect of tofisopam and valerian extract on short-term memory and anxiety states in healthy humans. Eksp Klin Farmakol. 2004 Nov-Dec;67(6):23-5. PMID: 15707009 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Bourin M, Bougerol T, Guitton B, Broutin E. GIS Medicament, Faculte de Medecine, Unite de Psychopharmacologie, Nantes, France. A combination of plant extracts in the treatment of outpatients with adjustment disorder with anxious mood: controlled study versus placebo. Fundamental & Clinical Pharmacology 1997; 11:127-32. PMID: 9107558 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Cropley M, Cave Z, Ellis J, Middleton RW. Department of Psychology, School of Human Sciences, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, UK. Effect of kava and valerian on human physiological and psychological responses to mental stress assessed under laboratory conditions. Phytother Res 2002
Feb;16(1):23-7. PMID: 11807960 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– de Romanis F, Di Tondo U, Renda F, Sopranzi N. Superficial and deep EEG recordings of valerian-related drugs. Clin Ter. 1988 Jul 31;126(2):101-8. PMID:2974376 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Ernst E. Complementary Medicine Peninsula Medical School, Universities of Exeter Plymouth, UK. Herbal remedies for anxiety – a systematic review of controlled clinical trials. Phytomedicine. 2006 Feb;13(3):205-8. Epub 2005 Aug 15. PMID: 16428031 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Hadley S, Petry JJ. Family Practice Division, Middlesex Hospital, Middletown, Connecticut 06457, USA. Valerian. Am Fam Physician. 2003 Apr 15;67(8):1755-8. PMID: 12725454 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Heiligenstein E, Guenther G. University of Wisconsin-Madison School of Medicine, USA. Over-the-counter psychotropics: a review of melatonin, St John’s wort, valerian, and kava-kava. J Am Coll Health. 1998 May;46(6):271-6. PMID: 9609974 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Kennedy DO, Little W, Haskell CF, Scholey AB. Human Cognitive Neuroscience Unit, Division of Psychology, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK. Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress. Phytother Res. 2006 Feb;20(2):96-102. PMID: 16444660 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Kohnen R, Oswald WD. Psychology Department II, University of Erlangen- Nuremberg, FRG. The effects of valerian, propranolol, and their combination
on activation, performance, and mood of healthy volunteers under social stress conditions. Pharmacopsychiatry 1988; 21:447-8. PMID: 3244789 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Miyasaka LS, Atallah AN, Soares BG. Universidade Federal de Sao Paulo, Emergency medicine department, Sao Paulo, Brazil. Valerian for anxiety disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD004515. PMID: 17054208 [PubMed – in process].

– Oliva I, Gonzalez-Trujano ME, Arrieta J, Enciso-Rodriguez R, Navarrete A. Facultad de Quimica, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad Universitaria Coyoacan 04510, Mexico D.F., Mexico. Neuropharmacological profile of hydroalcohol extract of Valeriana edulis ssp. procera roots in mice. Phytother Res. 2004 Apr;18(4):290-6. PMID: 15162363 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Poyares DR, Guilleminault C, Ohayon MM, Tufik S. Sleep Laboratory of the Department of Psychobiology, Universidade Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. Can valerian improve the sleep of insomniacs after benzodiazepine withdrawal?. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2002 Apr;26(3):539-45. PMID: 11999905 [PubMed – indexed for MEDLINE].

La Valeriana officinalis se ha mostrado útil en el tratamiento de pacientes con insomnio primario que han abandonado el uso de benzodiacepinas, como muestra un estudio sobre 19 pacientes frente a placebo. Los pacientes que tomaban valeriana, referían una mejor calidad subjetiva de sueño que el grupo placebo, además de un descenso significativo del tiempo de despertar después del inicio del sueño.

– Schmitz M, Jackel M. Institut fur Psychosomatik, Wien. Comparative study for assessing quality of life of patients with exogenous sleep disorders (temporary sleep onset and sleep interruption disorders) treated with a hops-valarian preparation and a benzodiazepine drug. Wien Med Wochenschr. 1998;148(13):291-8. PMID: 9757514 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Ensayo clínico realizado a doble ciego y controlado en diseño paralelo entre un grupo que demostró la eficacia y tolerabilidad equivalentes de una preparación de valeriana comparada con una preparación del benzodiazepine en los pacientes que sufrían de desórdenes del sueño según criterios de DSM- IV. Este estudio demuestra que la preparación investigada de valeriana en la dosis apropiada es un alternativa sensible al benzodiazepine para el tratamiento de los desórdenes no crónicos ni psiquiátricos del sueño.

– Sousa MPd, Pacheco P, Roldao V. Double-blind comparative study of the efficacy and safety of Valdispert vs clobazapam. KaliChemie Medical Research and Information 1992.

Estudio seleccionado al azar, a doble ciego, de 80 pacientes adultos con varios síndromes de ansiedad, se utilizó el extracto estandardizado de valeriana (toma diaria de magnesio de Valdispert 270). Se observó que era tan eficaz y bien tolerado como la toma diaria de magnesio de clobazam 30, valorando el grado de ansiedad según la escala de Hamilton y el cuestionario de ansiedad de Leeds.

– Straube G. The importance of valerian roots in therapy. Ther Ggw. 1968
Apr;107(4):555-62. PMID: 5672328 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Estudios sobre su capacidad no depresora de las funciones cognitivas en el tratamiento del insomnio:

– Gutierrez S, Ang-Lee MK, Walker DJ, Zacny JP. Department of Anesthesia and Critical Care, The University of Chicago, MC4028, 5841 South Maryland Avenue, Chicago, IL 60637, USA. Assessing subjective and psychomotor effects of the herbal medication valerian in healthy volunteers. Pharmacol Biochem Behav. 2004 May;78(1):57-64. PMID: 15159134 [PubMed – indexed for MEDLINE].

La valeriana en un estudio doble ciego con control placebo, frente al diazepan, no produce cambios de humor ni deprime las funciones cognitivas o psicomotoras en voluntarios sanos jóvenes por lo que puede representar una alternativa menos problemática que las benzodiacepinas en el tratamiento del insomnio.

– Hallam KT, Olver JS, McGrath C, Norman TR. Department of Psychiatry, The University of Melbourne, Austin and Repatriation Medical Centre, Heidelberg, Vic 3084, Australia. Comparative cognitive and psychomotor effects of single doses of Valeriana officianalis and triazolam in healthy volunteers. Hum Psychopharmacol. 2003 Dec;18(8):619-25. PMID: 14696021 [PubMed – indexed for MEDLINE].

La valeriana en un estudio doble ciego con control placebo, frente a triazolam, no deprime las funciones cognitivas o psicomotoras en voluntarios sanos por lo que puede representar una alternativa menos problemática que las benzodiacepinas en el tratamiento del insomnio.
Estudios sobre la capacidad de la valeriana de reforzar los efectos de los anestésicos:

– Ang-Lee MK, Moss J, Yuang CS. Department of Anesthesia and Critical care, University of Chicago, IL 60637, USA. Herbal medicines and perioperative
care. JAMA 2001 Jul 11;286(2):208-16. PMID:11448284 [PubMed-indexed for MEDLINE].

El uso generalizado de hierbas medicinales en el preoperatorio de pacientes puede tener un efecto negativo en el cuidado perioperativo del paciente. Se buscó en las bases de datos de MEDLINE y Cochrane Collaboration artículos publicados entre enero de 1966 y diciembre de 2000 usando los términos de búsqueda de hierba medicinal, fitoterapia y medicina alternativa y los nombres de 16 plantas medicinales más comúnmente usadas. Fuentes de datos adicionales se obtuvieron de la búsqueda manual en artículos recientes y libros de texto. Seleccionamos los estudios y revisiones referidas a la seguridad y farmacología de las 8 plantas medicinales más usadas para las
que la pertinente información de su seguridad en el periodo perioperativo estaba disponible. Se obtuvo la información referente a la seguridad, farmacodinamia y farmacocinética de la literatura seleccionada y se busco consenso en las discrepancias. Echinacea, efedra, ajo, ginkgo, ginseng, kava, hierba de San Juan y valeriana son hierbas medicinales usadas comúnmente que pueden influir en el periodo perioperatorio. Las complicaciones pueden provenir de estas hierbas, de forma directa, de su farmacodinamia o su farmacocinética. Los efectos directos incluyen hemorragias por el ajo, ginkgo, y ginseng. Interacciones farmacodinámicas hierba droga como el incremento del efecto sedante de los anestésicos por parte de kava y valeriana. Interacciones farmacocinéticas incluyen incremento del metabolismo de muchas drogas usadas en el periodo perioperativo por la hierba de San Juan. Conclusiones: Durante la evaluación preoperatoria, los médicos deben documentar la historia de la medicación con plantas medicinales usada. Los médicos deben estar familiarizados con los potenciales efectos en el periodo perioperativo debidos al uso de las plantas medicinales para prevenir, diagnosticar y tratar potenciales problemas serios asociados a su uso y cese.

– Yuan CS, Mehendale S, Xiao Y, Aung HH, Xie JT, Ang-Lee MK. Department of Anesthesia & Critical Care, Tang Center for Herbal Medicine Research, and Committee on Clinical Pharmacology and Pharmacogenomics, Pritzker School of Medicine, University of Chicago, Illinois 60637, USA. The gamma- aminobutyric acidergic effects of valerian and valerenic acid on rat brainstem neuronal activity. Anesth Analg. 2004 ;98(2):353-8. PMID: 14742369 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o protikonvulzivnem delovanju:

– Eadie MJ. Department of Medicine, University of Queensland, Royal Brisbane Hospital, Brisbane, Australia. Could valerian have been the first anticonvulsant?. Epilepsia. 2004 Nov;45(11):1338-43. PMID: 15509234 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Hiller K. Neuropharmacological studies on ethanol extracts of Valeriana officinalis L: Behavioral and anticonvulsant properties. Phytother Res 1996;
10:145-51.
– Malva JO, Santos S, Macedo T. Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine and Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, 3004-
504 Coimbra, Portugal. Neuroprotective properties of Valeriana officinalis extracts. Neurotox Res. 2004;6(2):131-40. PMID: 15325965 [PubMed –
indexed for MEDLINE].

Študije o protispazmodičnem delovanju:

– Gilani AH, Khan AU, Jabeen Q, Subhan F, Ghafar R. Department of Biological and Biomedical Sciences, The Aga Khan University Medical College, Karachi 74800, Pakistan. Antispasmodic and blood pressure lowering effects of Valeriana wallichii are mediated through K+ channel activation. J Ethnopharmacol. 2005 Sep 14;100(3):347-52. PMID: 16002246 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Hazelhoff B, Malingre TM, Meijer DK. Antispasmodic effects of valeriana compounds: an in-vivo and in vitro study on the guinea-pig ileum. Arch Int Pharmacodyn Ther 1982; 257:274-87. PMID: 7114974 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Wagner H, Jurcic K. On the spasmolytic activity of valeriana extracts (author’s transl). Planta Med. 1979 Sep;37(1):84-6. PMID: 504481 [PubMed – indexed
for MEDLINE].

Študije o učinkih na avtonomni živčni sistem:

– Boeters U. Treatment of control disorders of the autonomic nervous system with valepotriate (Valmane). Munch Med Wochenschr. 1969 Sep12;111(37):1873-6. PMID: 5395156 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Donalies H. Effect of tinctura valeriana in vegetative dystonias and related disorders. Hippokrates. 1952 Oct 15;23(19):552-4. PMID: 12999160 [PubMed -OLDMEDLINE].
– Peters FM. Autonomic dysfunction and its treatment with valerian. Hippokrates. 1953 Sep 30;24(18):567-70. PMID: 13128645 [PubMed – OLDMEDLINE].
– Sobocky L, Cernacek J, Wagnerova M. Effect of Valman (complex of 3 alkaloids from Valeriana root) on the vegetative tonus and excitability in vegetative dysfunction of neurotic origin. Cesk Neurol. 1971 Sep;34(5):240-4. PMID: 4938029 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Zurcher WO. Experiments with vadonnal Dr. Gubler in functional disorders of the autonomic nervous system. Praxis. 1954 Apr 8;43(14):306-7. PMID:13177320 [PubMed – OLDMEDLINE].

Študija o sedativnem in anorektičnem učinku:
– Bachiller, L.I. Evaluación del efecto anorexígeno y sedante de un preparado (SEDONAT ®) a base de Valeriana officinalis L., Pasiflora incarnata L., Crataegus oxyacantha L. y Citrus aurantium L. Revista de Fitoterapia. 2004; 4 (1): 67-68.En un estudio descriptivo transversal sobre 24 pacientes (5 varones y 19 mujeres), se evalúa mediante una encuesta inicial y final, el efecto anorexígeno y sobre el sueño tanto diurno como nocturno de un compuesto que incluye Valeriana. Ademas del efecto sedante y ansiolítico, hay una clara disminución del apetito (66,6%) y una mejoría significativa del sueño nocturno no provocando somnolencia diurna que justifique el cese del tratamiento o la reduccion de la dosis.

Študije o učinkih na srčno-žilni sistem:
– Drozdov DD Use of aminazine with valerian in hypertensive disease. Vrach Delo. 1975 Jan;(1):48-50. PMID: 1136363 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Fields AM, Richards TA, Felton JA, Felton SK, Bayer EZ, Ibrahim IN, Kaye AD. Flushing Hospital Medical Center, Flushing, NY, USA. Analysis of responses to valerian root extract in the feline pulmonary vascular bed. J Altern Complement Med. 2003 Dec;9(6):909-18. PMID: 14736362 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Narimanov AA, Gavriliuk BK. The synergism of the action of gamma radiation and cardiovascular preparations on lymphoid cells in culture. Radiobiologiia.
1989 Mar-Apr;29(2):188-91. PMID: 2717712 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Petkov V. Plants and hypotensive, antiatheromatous and coronarodilatating action. Am J Chin Med. 1979 Autumn;7(3):197-236. PMID: 574353 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Si XY, Jia RH, Huang CX, Ding GH, Liu HY. Department of Nephrology, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, Hubei, China. Effects of Valeriana officinalis var. latifolia on expression of transforming growth factor beta 1 in hypercholesterolemic rats. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003
Sep;28(9):845-8. PMID: 15015379 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Yang Gy, Wang W. Yuyang Medical College, Hubei Shiyan. Clinical studies on the treatment of coronary heart disease with Valeriana officinalis var latifolia. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1994 Sep;14(9):540-2. PMID:7866003 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Valeriana officinalis var latifolia (VOL), que es la variedad de Valeriana officinalis y tiene propiedades de liberar el espasmo del músculo liso así como poderosa vasodilatación, como se demostró en experimentos animales; no hay datos de su aplicación en el tratamiento de las enfermedades coronarias
(CHD) todavía referidos a VOL. Nuestra preparación de un aceite volátil fraccionado de esta raíz se ha usado para tratar 82 pacientes CHD con angina de pecho, sobre quienes los cambios isquémicos en ST-T aparecieron en el ECG en 50 casos antes del tratamiento. Su ratio de total efectividad para la angina simple (sin encontrarse indicios de isquemia) fue 87.80%; la angina con isquemia 88.00%. en comparación, otros 34 pacientes en las mismas condiciones, 24 casos de ellos padecían de angina con cambios isquémicos, los cuales se trataron con una inyección de Salvia miltiorrhiza (SMCo); los ratios efectivos totales para la angina simple y para la angina con indicios isquémicos fueron 41,18% y 37,50% respectivamente. La diferencia entre VOL y SMCo fueron altamente significativas (p<0.001, p<0.01) tanto en la angina simple como en la angina con cambios isquémicos. Los resultados mostraron que VOL era superior a SMCo en cuanto a la remisión de los síntomas, disminuyendo la frecuencia de los ataques y acortando la duración de la angina, o en la restauración del aporte sanguíneo en la isquemia de miocardio. Además, se descubrió que VOL podía bajar los lípidos del plasma. No tenía hepatotoxicidad, ni nefrotoxicidad, ni era toxico para el tejido hematopoyético.
– Zhang BH, Meng HP, Wang T, Dai YC, Shen J, Tao C, Wen SR, Qi Z, Ma L, Yuan SH. Effects of Valeriana officinalis L extract on cardiovascular system. Yao Hsueh Hsueh Pao 1982; 17:382-4. PMID: 7180472 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študija o učinku pri zdravljenju splošne fibromialgije:
– Ammer K, Melnizky P. Ludwig Boltzmann Forschungsstelle fur Physikalische Diagnostik, Wien, Osterreich. Medicinal baths for treatment of generalized fibromyalgia. Forsch Komplementarmed 1999 Apr;6(2):80-5. PMID: 10352370 [PubMed – indexed for MEDLINE].Se estudió si el dar baños con agua sola o agua con aceite de pino o valeriana tiene una influencia distinta sobre el dolor, y disturbios del sueño. Se hizo un estudio comparativo aleatorio, ciego para el investigador. Los pacientes con fibromialgia generalizada se aleatorizaron en tres grupos de tratamiento. La terapia consistió en dar vueltas al baño bien con agua sola o agua con aceite de pino o valeriana. Los baños se llevaron a cabo diez veces, tres veces a la semana. Se grabó el dolor general, cambio de la intensidad del dolor durante el día, buen comportamiento general y disturbios del sueño, antes y después de la terapia. El número de puntos dolorosos se midió por palpación digital, el dolor en la tibia y en la mitad del deltoides se midió con el dolorímetro de A. Fischer. El mismo instrumento se usó para grabar el dolor antiguo y la tolerancia al dolor de ambos músculos trapezoidales. El tejido circundante a estos músculos se vió sometido a estudio de igual forma. 30 de los 39 pacientes sobre los que se llevó a cabo el estudio se evaluaron estadísticamente. Tras el tratamiento con un baño de valeriana (n=12) se mejoró el bienestar y el sueño significativamente, además de observarse una disminución de los puntos dolorosos. El aceite de pino añadido al agua del baño (n=7) produjo una mejoría significativa en el bienestar pero desafortunadamente no hubo mejoría en el dolor antiguo de tibias ni en el músculo deltoides. Los baños en agua sola (n=11) redujeron significativamente la intensidad máxima y general del dolor. Conclusiones: Nuestras precauciones a la hora de establecer conclusiones son debidas al pequeño número de pacientes tratados. Los
diferentes efectos de baños con o sin aceites de baño medicinales se pueden detectar en pacientes con fibromialgia. Los baños de agua sola modifican la intensidad del dolor, los baños medicinales mejoran el bienestar y el sueño.

Študije o farmakološkem delovanju:
– Abourashed EA, Koetter U, Brattstrom A. Department of Pharmacognosy, College of Pharmacy, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia. In vitro binding experiments with a Valerian, hops and their fixed combination extract (Ze91019) to selected central nervous system receptors. Phytomedicine. 2004 Nov;11(7-8):633-8. PMID: 15636177 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Bodesheim U, Holzl J. Institut fur Pharmazeutische Biologie, Philipps- Universitst Marburg/Lahn, Germany. Isolation and receptor binding properties of alkaloids and lignans from Valeriana officialis L. Pharmazie 1997 May;52(5):386-91. PMID: 9229719 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Sumando al conocimiento del principal alcaloide de Valeriana, cuatro 7,9´:7´9- Diepoxilignanos se aislaron de raíces de Valeriana officinalis L. Fueron tesadas en diferentes ensayos con radiorreceptores en los recerpores 5-HT1A-, GABAA-, benzodiacepínicos y mu-opioides.
– Cavadas C, Araujo I, Cotrim MD, Amaral T, Cunha AP, Macedo T, Ribeiro CF. Laboratory of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal. In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. Extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain. Arzneimittelforschung 1995;45:753-5. PMID: 8573216 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– De Feo V, Faro C. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Universita degli Studi di Salerno, Fisciano (Salerno), Italy. Pharmacological effects of extracts from Valeriana adscendens Trel. II. Effects on GABA uptake and amino acids. Phytother Res. 2003 Jun;17(6):661-4. PMID: 12820236 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Dietz BM, Mahady GB, Pauli GF, Farnsworth NR. Department of Pharmacy Practice, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago, IL 60612, USA. Valerian extract and valerenic acid are partial agonists of the 5-HT5a receptor in vitro. Brain Res Mol Brain Res. 2005 Aug 18;138(2):191-7. PMID: 15921820 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ebringerova A, Kardosova A, Hromadkova Z, Hribalova V. Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, SK-842 38, Bratislava, Slovak Republic. Mitogenic and comitogenic activities of polysaccharides from some European herbaceous plants. Fitoterapia. 2003 Feb;74(1-2):52-61. PMID:12628395 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Fernandez S, Wasowski C, Paladini AC, Marder M. Instituto de Quimica y Fisicoquimica Biologicas, Facultad de Farmacia y Bioquimica, Junin 956 (1113), Buenos Aires, Argentina. Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis. Pharmacol Biochem Behav. 2004 Feb;77(2):399-404. PMID: 14751470 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ferreira F, Santos M, Faro C, et al. Effect of extracts of Valeriana officinalis on [3H] GABA. Revista Portuguesa de Farmacia 1996; 46:74-77. PMID:7997482 [PubMed – indexed for MEDLINE].Los efectos de los extractos de Valeriana officinalis sobre la liberación de 3H GABA en sinaptosomas aislados de córtex cerebral de rata se examinaron y relataron al contenido en aminoácidos de los extractos. Los extractos acuosos e hidroalcohólicos estimularon la liberación del ácido gammaaminobutírico en los sinaptosomas, mientral que el extracto etanólico no afectó a la liberación. Esto sugirió que la actividad recae sobretodo en la fracción polar del extracto. La cantidad de ácido gamma aminobutírico en el extracto acuoso fue comparable a la existente en el extracto hidroalcohólico. Este aminoácido estaba ausente en el extracto etanólico. Los datos aportados por reports previos sugirieron que el ácido gamma aminobutírico de los extractos era responsable de la liberación del ácido gamma aminobutírico en los sinaptosomas.
– Fields AM, Richards TA, Felton JA, Bayer EZ, Ibrahim IN, Kaye AD. Flushing Hospital Medical Center, Flushing, NY, USA. Analysis of responses to valerian root extract in the feline pulmonary vascular bed. J Altern Complement Med.2003 Dec;9(6):909-18. PMID: 14736362 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Granger RE, Campbell EL, Johnston GA. Adrien Albert Laboratory of Medicinal Chemistry, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, The University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia. (+)- And (-)-borneol: efficacious positive modulators of GABA action at human recombinant alpha1beta2gamma2L GABA(A) receptors. Biochem Pharmacol. 2005 Apr1;69(7):1101-11. PMID: 15763546 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Hendriks H, Bos R, Allersma DP, Malingre TM, Koster AS. Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential oil of Valeriana officinalis. Planta Med 1981;42:62-8. PMID: 7255569 [PubMed-indexed for MEDLINE].
– Houghton PJ. Department of Pharmacy, King´s College London. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. J Pharm Pharmacol 1999May;51(5):505-12. PMID: 10411208 [PubMed – indexed for MEDLINE].Los órganos subterráneos de los miembros del género Valeriana (Valerianaceae), así como del género Nardostachys, son usados en la medicina tradicional de muchas culturas como sedantes o tranquilizantes suaves y para ayudar a la inducción del sueño. V. officinalis es la especie más usada en el norte de Europa y todavía mantiene su estatus en la farmacopea oficial a la vez que es comúnmente encontrado como un ingrediente en las medicinas hechas con plantas. Esta planta es todavía objeto de considerables búsquedas encaminadas a establecer las bases químicas y farmacológicas de su actividad que han sido mostradas claramente en estudios animales y clínicos. Los componentes del aceite esencial son muy variables debido a las diferencias genéticas de la población y a factores medioambientales. Los constituyentes fundamentales son el monoterpeno de acetato de bornyl y el sesquiterpeno de ácido valerénico, el cual es característico de cada especie, así como otros tipos de sesquiterpenos. Algunos de ellos han demostrado tener actividad sobre el cuerpo amigdaloideo del cerebro, y el ácido valerénico ha demostrado inhibir la enzima inductora de la caída de GABA en el cerebro resultante de la sedación. Los monoterpenos no volátiles conocidos como valepotriatos se aislaron por primera vez en 1966 y contribuyen a la actividad global por poseer actividad sedante sobre el SNC mientras que el mecanismo de acción no está conocido totalmente. Los valepotriatos actúan como prodrogas que se convierten en homovaldrinal, el cual ha demostrado reducir la motilidad espontánea en ratones.

Estudios más recientes han demostrado que el extracto acuoso de las raíces contiene cantidades apreciables de GABA, las cuales podrían causar sedación, pero hay controversia respecto a la biodisponibilidad de este componente. Otro reciente hallazgo es la presencia de un lignano, hidroxipinoresinol, y su habilidad de unirse a los receptores de benzodiazepina. Valeriana es un buen ejemplo de los aspectos positivos y negativos que las plantas medicinales presentan a la vez. La variable composición y contenido así como la inestabilidad de algunos de sus constituyentes supone serios problemas para la estandarización pero el rango de componentes que contribuyen a toda su actividad sugiere que puede corregir una variedad de condiciones subyacentes que necesiten un efecto sedante o tranquilizante general.

– Hui-lian W, Dong-fang Z, Zhao-feng L, Yang L, Qian-rong L, Yu-zhen W. School of Life Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei, China 230026. In vitro study on the genotoxicity of dichloromethane extracts of valerian (DEV) in human endothelial ECV304 cells and the effect of vitamins E and C in attenuating the DEV-induced DNA damages. Toxicol Appl Pharmacol. 2003 Apr 1;188(1):36-41. PMID: 12668120 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Kalus P, Strik WK. Universitatsklinik fur Klinische Psychiatrie Bern. Phytotherapeutic drugs in psychiatry. Ther Umsch. 2002 Jun;59(6):307-12. PMID: 12125180 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Malva JO, Santos S, Macedo T. Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine and Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, 3004-
504 Coimbra, Portugal. Neuroprotective properties of Valeriana officinalis extracts. Neurotox Res. 2004;6(2):131-40. PMID: 15325965 [PubMed -indexed for MEDLINE].
– Marder M, Viola H, Wasowski C, Fernandez S, Medina JH, Paladini AC. Facultad de Farmacia y Bioquimica, Instituto de Quimica y Fisicoquimica Biologicas, Junin 956 (1113), Buenos Aires, Argentina. 6-methylapigenin and hesperidin: new valeriana flavonoids with activity on the CNS. Pharmacol Biochem Behav. 2003 Jun;75(3):537-45. PMID: 12895671 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Muller CE. University of Bonn, Pharmaceutical Institute, Department of Pharmaceutical Chemistry, Germany. A1 adenosine receptors and their ligands: overview and recent developments. Farmaco. 2001 Jan-Feb;56(1-2):77-80. PMID: 11347971 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Potentes agonistas y antagonistas del receptor de adenosina (AR) con alta afinidad por el subtipo A1AR se han desarrollado durante las pasadas décadas. Algunos de los componentes considerados como selectivos, no lo fueron tanto en humanos como en ratas, y pueden no ser tan selectivos frente a los nuevos subtipos de AR A3 o A2B. Los agonistas parciales han sido desarrollados por tener mayores efectos secundarios que los agonistas totales. La baja solubilidad en agua de muchos antagonistas A1 supone un problema. Los antagonistas A1AR se pueden clasificar como antagonistas neutrales o antagonistas inversos; las consecuencias farmacológicas del antagonismo inverso frente al neutral serán el objeto de nuevas investigaciones en el futuro. Algunas plantas medicinales Hypericum perforatum y Valeriana officinalis contienen componentes que son antagonistas o agonistas parciales de A1Ars; los efectos de Ars pueden contribuir a sus efectos farmacológicos. Los antagonistas 18F y 11C se han desarrollado por estudios de tomografía de emisión de positrones.
– Murakami N, Ye Y, Kawanishi M, Aoki S, Kudo N, Yoshida M, Nakayama EE, Shioda T, Kobayashi M. Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, 1-6 Yamada-oka, Suita, Osaka, Japan. New Rev-transport inhibitor with anti-HIV activity from Valerianae Radix. Bioorg Med Chem Lett. 2002 Oct21;12(20):2807-10. PMID: 12270151 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ortiz JG, Nieves-Natal J, Chavez P. Department of Pharmacology and Toxicology, University of Puerto Rico School of Medicine, San Juan 00936-5067, USA. Effects of Valeriana officinalis extracts on [3H] flunitrazepam binding, synaptosomal [llowed in context refitem3H]GABA uptake, and hippocampal [3H]GABA release. Neurochem Res 1999;24:1373-8. PMID:10555777 [PubMed-indexed for MEDLINE].
Los extractos de Valeriana han sido usados en la medicina folklórica por sus propiedades sedativas, hipnóticas, tranquilizantes y anticonvulsionantes, y puede interactuar con los sitios del ácido gamma aminobutírico y con los de las benzodiacepinas. A bajas concentraciones, los extractos de valeriana aumentan la unión de [3H] flunitrazepam (EC 50 4.13 x 10-10 mg/ml). Además, este aumento de las uniones es reemplazado por la inhibición a concentraciones más altas (IC50 DE 4.82 X 10-1mg/ml). Estos resultados son consistentes con la presencia de al menos dos actividades biológicas distintas interactuando con los sitios de unión de [3H] flunitrazepam. Los extractos de valeriana también potencian la estimulación de K+ o veratridina para la liberación de radiactividad de cortes del hipocampo precontrolados con [3H] GABA. Finalmente la inhibición de la sinapsis de [3H] GABA. Bajo la toma de extracto de valeriana también presentó interacciones bifásicas con guvacina. Los resultados confirman que los extractos de valeriana tienen efectos sobre los receptores GABA(A), pero también pueden interactuar sobre otros componentes presinápticos de las neuronas GABAnérgicas.

– Riedel E, Hansel R, Ehrke G. Inhibition of gamma-aminobutyric acid catabolism by valerenic acid derivatives. Planta Medica 1982; 48:219-20. PMID: 7163416 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Santos MS, Ferreira F, Cunha AP, Carvalho AP, Ribeiro CF, Macedo T. Department of Zoology, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal. Synaptosomal GABA release as influenced by valerian root extractinvolvement of the GABA carrier. Arch Int Pharmacodyn Ther 1994;327:220-31. PMID:7979830 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Santos MS, Ferreira F, Faro C, et al. The amount of GABA present in aqueous extracts of valerian is sufficient to account for [3H]GABA release in synaptosomes [letter]. Planta Med 1994; 60:475-6. PMID: 7997482 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Strandell J, Neil A, Carlin G. Medical Products Agency, Uppsala, Sweden. An approach to the in vitro evaluation of potential for cytochrome P450 enzyme inhibition from herbals and other natural remedies. Phytomedicine. 2004Feb;11(2-3):98-104. PMID: 15070158 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ugalde M, Reza V, Gonzalez-Trujano ME, Avula B, Khan IA, Navarrete A. Facultad de Quimica, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad Universitaria Coyoacan 04510, Mexico D.F., Mexico. Isobolographic analysis of the sedative interaction between six central nervous system depressant drugs and Valeriana edulis hydroalcoholic extract in mice. J Pharm Pharmacol. 2005 May;57(5):631-9. PMID: 15901352 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Vonderheid-Guth B, Todorova A, Brattstrom A, Dimpfel W. Pro Science Private Research Clinic GmbH, med. Forschung und Entwicklung, Kurt- Schumacher-Str. 9, D-35440 Linden, Germany. Pharmacodynamic effects of valerian and hops extract combination (Ze 91019) on the quantitative- topographical EEG in healthy volunteers. Eur J Med Res 2000 Apr 19;5(4):139-44. PMID: 10799347 [PubMed – indexed for MEDLINE]
La intención de esta investigación fue objetivizar los efectos farmacodinámicos de las diferentes dosis comerciales disponibles de extractos mezclados de valeriana y lúpulo usando el electroencefalograma topográfico cuantitativo (qEEG) en jóvenes adultos jóvenes frente al placebo. Se aplicaron dos dosis diferentes en dos ensayos simple ciego, cruzado en 12 voluntarios sanos (la primera dosis era de 500 mg de valeriana y 120 mg de lúpulo, frente al placebo, en el primer ensayo, y en el segundo ensayo se usó 1500 mg de valeriana y 360 mg de lúpulo frente al placebo). El QEEG se grabó de forma bipolar usando 17 electrodos de superficie de acuerdo con el sistema 10:20 y analizado usando Fast Fourier Transformation tras 1, 2 y 4 horas después de haber tomado la droga en las condiciones de grabación con los ojos abiertos, ojos cerrados y bajo demanda mental. El espectro del EEG se cortó en seis frecuencias de banda. Tanto en el caso de condiones de ojos abiertos como en el de ojos cerrados, el análisis se hizo a la vez. Tras la aplicación de la dosis pequeña, las ondas del qEEG cambió más o menos dentro del rango del placebo, siguiendo el ritmo circadiano normal, exceptuando una tendencia a reducirse de las ondas alfa y beta 1 pasadas cuatro horas de la ingesta de la droga. La dosis alta provoca un incremento en las ondas delta, disminuyendo las alfa y los aumentos en las ondas beta disminuían. Bajo ejercicio mental sólo se observaron ligeras diferencias frente al placebo que no se discuten aquí. En la CPT (resolución de complicadas sumas y restas) la concentración y la capacidad de resolución fueron duramente afectadas. Además, se observó un incremento leve en el tiempo de respuesta y en el tiempo de respuesta correcta tras pasar cuatro horas de la toma de 2 grageas y una hora después de la toma de 6 grageas compuestas por una mezcla de valeriana y lúpulo con cambios más pronunciados en la dosis baja que en la alta. En resumen, el EEG topográfico cuantitativo, fue capaz de mostrar ligeros pero claros signos visibles en el sistema nervioso central, especialmente tras la toma de una dosis alta de una mezcla de valeriana-lúpulo Ze 91019 indicando respuestas farmacodinámicas reproducibles en el órgano diana.
– Wasowski C, Marder M, Viola H, Medina JH, Paladini AC. Instituto de Quimica y Fisicoquimica Biologicas, Facultad de Farmacia y Bioquimica, Juin, Buenos Aires, Argentina. Isolation and identification of 6-methylapigenin, a competitive ligand for the brain GABA(A) receptors, from Valeriana wallichii. Planta Med 2002 Oct; 68 (10) : 934-6. PMID: 12391561 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o učinkih med nosečnostjo:

– Al-Majed AA, Al-Yahya AA, Al-Bekairi AM, Al-Shabanah OA, Qureshi S. Department of Pharmacology, College of Pharmacy, King Saud University, PO Box 2457, Riyadh-11451, Saudi Arabia. Studies on the cytological and biochemical effects of valerian in somatic and germ cells of Swiss albino mice. Food Chem Toxicol. 2006 Nov;44(11):1830-7. Epub 2006 Jun 28. PMID: 16879905 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Morazzoni P, Bombardelli E. Valeriana officinalis: traditional use and recent evaluations of activity. Fitoterapia 1995; 66:99-112.
– Tufik S, Fujita K, Seabra Mde L, Lobo LL. Department of Psychobiology, Escola Paulista de Medicina, Sao Paulo, Brazil. Effects of a prolonged administration of valepotriates in rats on the mothers and their offspring. J Ethnopharmacol 1994 Jan;41(1-2):39-44. PMID: 8170157 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Valeriana officinalis L. (Valerianaceae) es conocida por poseer propiedades sedantes. Se evaluaron los efectos de mezclas de valepotriatos en las ratas madre y en su progenie. La administración durante 30 días de valepotriatos no cambió la longitud media del ciclo de celo, ni el número de fases de celo en dicho ciclo. Además, no hubo cambios en el índice de fertilidad. Los estudios de fetotoxicidad y examen externo no mostraron diferencias, a la vez que elexamen interno reveló un incremento en el número de osificaciones retardadas después de las más altas dosis empleadas 12 y 24 mg/Kg, no se detectaron cambios en el desarrollo de la progenie, tras el tratamiento durante el embarazo. En cuanto a la temperatura, valepotriatos causaron un efecto de hipotermia tras la administración vía intraperitoneal, pero no tras la administración oral. Generalmente, los valepotriatos utilizados indujeron algunas alteraciones tras la administración de la vía intraperitoneal, pero las dosis dadas oralmente fueron inocuas para las ratas preñadas y sus crías.

– von der Hude W, Scheutwinkel-Reich M, Braun R. Bacterial mutagenicity of the tranquilizing constituents of Valerianaceae roots. Mutat Res 1986; 169:23-7.  PMID: 3511364 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– von der Hude W, Scheutwinkel-Reich M, Braun R, Dittmar W. In vitro mutagenicity of valepotriates. Arch Toxicol 1985; 56:267-71. PMID: 3994511 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o interakcijah:

– Abebe W. Department of Oral Biology and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Medical College of Georgia, Augusta, GA 30912-1128, USA. Herbal medication: potential for adverse interactions with analgesic drugs. J Clin Pharm Ther. 2002 Dec;27(6):391-401. PMID: 12472978 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Abourashed EA, Koetter U, Brattstrom A. Department of Pharmacognosy, College of Pharmacy, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia. In vitro binding experiments with a Valerian, hops and their fixed combination extract (Ze91019) to selected central nervous system receptors. Phytomedicine. 2004 Nov;11(7-8):633-8. PMID: 15636177 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Brazier NC, Levine MA. Center for Evaluation of Medicines and McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. Drug-herb interaction among commonly used conventional medicines: a compendium for health care professionals. Am J Ther. 2003 May-Jun;10(3):163-9. PMID: 12756423 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Cavadas C, Araujo I, Cotrim MD, Amaral T, Cunha AP, Macedo T, Ribeiro CF. Laboratory of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal. In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain. Arzneimittelforschung. 1995Jul;45(7):753-5. PMID: 8573216 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Dergal JM, Gold JL, Laxer DA, Lee MS, Binns MA, Lanctot KL, Freedman M, Rochon PA. Kunin-Lunenfeld Applied Research Unit, Baycrest Centre for Geriatric Care, Toronto, Ontario, Canada. Potential interactions between herbal medicines and conventional drug therapies used by older adults attending a memory clinic. Drugs Aging. 2002;19(11):879-86. PMID: 12428996 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Dietz BM, Mahady GB, Pauli GF, Farnsworth NR. Department of Pharmacy Practice, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago, IL 60612, USA. Valerian extract and valerenic acid are partial agonists of the 5-HT5a receptor in vitro. Brain Res Mol Brain Res. 2005 Aug 18;138(2):191-7. PMID: 15921820 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Lacher SK, Mayer R, Sichardt K, Nieber K, Muller CE. Pharmaceutical Institute, Pharmaceutical Chemistry I, University of Bonn, Bonn, Germany. Interaction of valerian extracts of different polarity with adenosine receptors: identification of isovaltrate as an inverse agonist at A1 receptors. Biochem Pharmacol. 2007 Jan 15;73(2):248-58. Epub 2006 Oct 6. PMID: 17097622 [PubMed – in process].
– B. Gurley, S. Gardner, M. Hubbard, D. Williams, W. Gentry, I. Khan, A. Shah. Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, University of Arkansas for Medical Sciences, 4301 W Markham St, Slot 522, Little Rock, AR72205, USA. In vivo effects of goldenseal, kava kava, black cohosh, and valerian on human cytochrome P450 1A2, 2D6, 2E1, and 3A4/5 phenotypes. Clinical Pharmacology & Therapeutics, Volume 77, Issue 5, Pages 415-426. PMID: 15900287 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ortiz JG, Nieves-Natal J, Chavez P. Department of Pharmacology and Toxicology, University of Puerto Rico School of Medicine, San Juan 00936-5067, USA. Effects of Valeriana officinalis extracts on [3H]flunitrazepam binding, synaptosomal [3H]GABA uptake, and hippocampal [3H]GABA release. Neurochem Res. 1999 Nov;24(11):1373-8. PMID: 10555777 [PubMed -indexed for MEDLINE].
– Ortiz JG, Rassi N, Maldonado PM, Gonzalez-Cabrera S, Ramos I.Department of Pharmacology and Toxicology, University of Puerto Rico School of Medicine, PO Box 365067, San Juan, Puerto Rico. Commercial valerian interactions with [3H]Flunitrazepam and [3H]MK-801 binding to rat synaptic membranes. Phytother Res. 2006 Sep;20(9):794-8. PMID: 16819753 [PubMed- indexed for MEDLINE].
– Patra KK, Coffey CE. Department of Psychiatry, Henry Ford Health System, Detroit, MI 48202, USA. Implications of herbal alternative medicine for electroconvulsive therapy. J ECT. 2004 Sep;20(3):186-94. PMID: 15343004 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Strandell J, Neil A, Carlin G. Medical Products Agency, Uppsala, Sweden. An approach to the in vitro evaluation of potential for cytochrome P450 enzyme inhibition from herbals and other natural remedies. Phytomedicine. 2004 Feb;11(2-3):98-104. PMID: 15070158 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Ugalde M, Reza V, Gonzalez-Trujano ME, Avula B, Khan IA, Navarrete A. Facultad de Quimica, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad Universitaria Coyoacan 04510, Mexico D.F., Mexico. Isobolographic analysis of the sedative interaction between six central nervous system depressant drugs and Valeriana edulis hydroalcoholic extract in mice. J Pharm Pharmacol. 2005 May;57(5):631-9. PMID: 15901352 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Yuan CS, Mehendale S, Xiao Y, Aung HH, Xie JT, Ang-Lee MK. Department of Anesthesia & Critical Care, Tang Center for Herbal Medicine Research, and Committee on Clinical Pharmacology and Pharmacogenomics, Pritzker School of Medicine, University of Chicago, Illinois 60637, USA. The gamma- aminobutyric acidergic effects of valerian and valerenic acid on rat brainstem neuronal activity. Anesth Analg. 2004 Feb;98(2):353-8, table of contents.PMID: 14742369 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Estudios sobre su efecto beneficioso en caso de deshabituación a las drogas: Mullins ME; Horowitz BZ. Oregon Poison Center, Oregon Health Sciences University, Portland 97201-3098, USA. The case of the salad shooters:intravenous injection of wild lettuce extract. Vet Hum Toxicol. 1998 Oct;40(5):290-1. PMID: 9778767 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Los casos de tres jóvenes adultos con un historial de abuso de drogas a los cuales se les preparó un extracto acuoso de polvo de hojas de Lactuca virosa (wild lettuce) que se administró como inyección intravenosa, a uno de los adultos también se le preparó un extracto alcohólico a partir de las raíces de Valeriana officinalis que se administró como inyección intravenosa, tras lo cual desarrollaron una enfermedad febril aguda autolimitante; cada uno de los tres adultos tuvo que tomar también 2-6 comprimidos de 325 mg de acetaminofeno en combinación con 30 mg de cafeína y 8 mg de codeína y uno bebió un té a partir de L. virosa. Dos de los adultos eran adictos a la heroína con expreso deseo de desintoxicarse. Uno de ellos había oído que L. virosa tenía propiedades opioides, y V. officinalis propiedades sedantes y creyó que el uso de estos agentes podría ser una vía natural de desintoxicación. Los tres sujetos rápidamente desarrollaron fiebre, dolores abdominales, en costado y dorso, escalofríos, dolor de cabeza, leucocitosis, y trastornos moderados de la función hepática, pero revirtieron al tercer día.

Študiji o koristnem učinku baldrijana v primerih hiperaktivnosti in pri hiperaktivnosti pri otrocih:

– Cavazzuti GB. Study of the clinical pharmacology of an association of gamma-amino-beta-hydroxybutyric acid and plant extracts used in therapy of children with behavior disorders and sleep disorders. Clin Ter 1969; 51:15-29. PMID: 5370056 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Berdonces JL. Universitat de Barcelona. Attention deficit and infantile hyperactivity. Rev Enferm. 2001 Jan;24(1):11-4. PMID: 11235487 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o interakcijah:

– Braeckow R, von Eickstedt KW, Kuhne U. Effects of chlorpromazine and valtratum on ethanol anesthesia and ethanol blood level. Arzneimittelforschung
1972; 22:1977-80. PMID: 4679075 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Cavadas C, Araujo I, Cotrim MD, Amaral T, Cunha AP, Macedo T, Ribeiro CF. Laboratory of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal. In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain. Arzneimittelforschung 1995
Jul;45(7):753-5. PMID: 8573216 [PubMed – imdexed for MEDLINE].
Este trabajo estudió in vitro la interacción de extractos de Valeriana officinalis L. acuosos o hidroalcohólicos y componentes que están presentes en los extractos (aminoácidos y ácido valerénico) con el receptor GABAA (ácido gamma aminobutírico), usando la técnica de unión de [3H] muscinol a las membranas sinápticas del córtex cerebral de ratas. Ambos extractos desplazan al [3H] muscimol unido y este efecto es debido probablemente sólo a su contenido en aminoácidos, especialmente GABA. Este hecho explica los efectos del extracto de Valeriana in vitro sobre el receptor GABAA pero no sus efectos sedantes.
– Dunaev VV, Trzhetsinskii SD, Tishkin VS, Fursa NS, Linenko VI. Biological activity of the sum of the valepotriates isolated from Valeriana alliariifolia. Farmakol Toksikol. 1987 Nov-Dec;50(6):33-7. PMID: 2893744 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Gold JL, Laxer DA, Dergal JM, Lanctot KL, Rochon PA. Kunin-Lunenfeld Applied Research Unit, Baycrest Centre for Geriatric Care, Toronto, Ontario, Canada. Herbal-drug therapy interactions: a focus on dementia. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Jan;4(1):29-34. PMID: 11122556 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, Williams DK, Gentry WB, Khan IA, Shah A. Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, University of Arkansas for Medical Sciences, 4301 W Markham St, Slot 522, Little Rock, AR 72205, USA. In vivo effects of goldenseal, kava kava, black cohosh, and valerian on human cytochrome P450 1A2, 2D6, 2E1, and 3A4/5 phenotypes. Clin Pharmacol Ther. 2005 May;77(5):415-26. PMID: 15900287 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Guzelcan Y, Scholte WF, Assies J, Becker HE. Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam. Mania during the use of a combination preparation with St. John’s wort (Hypericum perforatum). Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 Oct 6;145(40):1943-5. PMID: 11675976 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Kistorp TK, Laursen SB. Amtssygehuset i Gentofte, anaestesiologisk afdeling, H:S Frederiksberg Hospital, anaestesiklinikken. Herbal medicines–evidence and drug interactions in clinical practice. Ugeskr Laeger 2002 Sep 2;164(36):4161-5. PMID: 12362826 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Lacher SK, Mayer R, Sichardt K, Nieber K, Muller CE. Interaction of valerian extracts of different polarity with adenosine receptors: Identification of isovaltrate as an inverse agonist at A(1) receptors. Biochem Pharmacol. 2007 Jan 15;73(2):248-58. Epub 2006 Oct 6. PMID: 17097622 [PubMed – in process].
– Lefebvre T, Foster BC, Drouin CE, Krantis A, Livesey JF, Jordan SA. Office of Science, Therapeutic Products Directorate, Health Canada, Ottawa, Ontario, Canada. In vitro activity of commercial valerian root extracts against human cytochrome P450 3A4. J Pharm Pharm Sci. 2004 Aug 12;7(2):265-73. PMID: 15367385 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Mennini T, Bernasconi P, Bombardelli E, Morazzoni P. In vitro study on the interaction of extracts and pure compounds from Valeriana officinalis roots with GABA, benzodiazepine and barbiturate receptors in rat brain. Fitoterapia 1993; 64:291-300.
– Miller LG. Department of Pharmacy Practice, Texas Tech University Health Sciences Center, Amarillo 79121, USA. Herbal medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug-herb interactions. Arch Intern Med 1998; 158:2200-11. PMID: 9818800 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Muller CE, Schumacher B, Brattstrom A, Abourashed EA, Koetter U. Universitat Bonn, Pharmazeutisches Institut, Pharmazeutische Chemie Poppelsdorf, Kreuzbergweg 26, D-53115 Bonn, Germany. Interactions of valerian extracts and a fixed valerian-hop extract combination with adenosine receptors. Life Sci. 2002 Sep 6;71(16):1939-49. PMID: 12175708 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Simmen U, Saladin C, Kaufmann P, Poddar M, Wallimann C, Schaffner W. Institute of Pharmaceutical Biology, University of Basel, Basel, Switzerland. Preserved pharmacological activity of hepatocytes-treated extracts of valerian and St. John’s wort. Planta Med. 2005 Jul;71(7):592-8. Erratum in: Planta Med.
2005 Sep;71(9):890. PMID: 16041642 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Spinella M. Division of Social and Behavioral Sciences, Richard Stockton College of New Jersey, P.O. Box 195, Pomona, NJ 08240, USA. The importance of pharmacological synergy in psychoactive herbal medicines. Altern Med Rev 2002 Apr;7(2):130-7. PMID: 11991792 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Tumova L. Katedra farmacognozie Farmaceuticke fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Kralove. Interactions between herbal medicines and drugs. Ceska Slov Farm 2000 Jul;49(4):162-7. PMID: 10953464 [PubMed –indexed for MEDLINE].

Actualmente, el uso de medicamentos compuestos por plantas medicinales está en aumento. Es por esto que hay que tomar en consideración las potenciales interacciones entre el medicamento y la planta medicinal. Entre las plantas problemáticas están incluidas la Echinacea, Allium cepa, Gingko
biloba, Panax ginseng, así como Hypericum perforatum , Valeriana officinalis, o Glycyrrhiza glabra. Su uso debe estar limitado o completamente excluido en
los casos de tratamiento simultáneo con warfarina, tratamientos hepatotóxicos,inhibidores de la MAOI, fenelzin sulfato, o fenitoína, ya que pueden disminuir o suprimir el efecto terapéutico de las drogas administradas, o pueden causar un daño tóxico para el organismo.

– Ugalde M, Reza V, Gonzalez-Trujano ME, Avula B, Khan IA, Navarrete A. Facultad de Quimica, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad Universitaria Coyoacan 04510, Mexico D.F., Mexico. Isobolographic analysis of the sedative interaction between six central nervous system depressant drugs and Valeriana edulis hydroalcoholic extract in mice. J Pharm Pharmacol. 2005 May;57(5):631-9. PMID: 15901352 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– von Eickstedt KW. Modification of the alcohol effect by valepotriate. Arzneimittelforschung. 1969 Jun;19(6):995-7. PMID: 5820046 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Williamson EM. The School of Pharmacy, University of London, United Kingdom. Synergy and other interactions in phytomedicines. Phytomedicine. 2001 Sep;8(5):401-9. PMID: 11695885 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Estudio donde se vio que no se producía ningún efecto negativo en la calidad del semen de varones sanos:
– Mkrtchyan A, Panosvan V, Panossian A, Wikman G, Wagner H. Republican Medical Scientific Centre of Dermatology and Diseases Disseminated by Sexual Contacts, Yerevan, Armenia. A phase I clinical study of Andrographis paniculata fixed combination Kan Jang versus ginseng and valerian on the semen quality of healthy male subjects. Phytomedicine. 2005 Jun;12(6-7):403-9. PMID: 16008115 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o neželenih učinkih:
– Boniel T, Dannon P. Pharmaceutical Service, Sheba Medical Center, Tel- Hashomer, Ramat-Gan. The safety of herbal medicines in the psychiatric practice. Harefuah 2001 Aug;140(8):780-3, 805. PMID:11547487 [PubMed – indexed for MEDLINE].

El uso de medicinas alternativas está aumentando en todo el mundo, al igual que en Israel. Estas drogas, consideradas por el Ministro de Salud como suplementos dietéticos, se obtienen en farmacias y tiendas de salud y son de venta libre, sin consejo profesional. Muchas de las hierbas son usadas por pacientes para tratar desórdenes psiquiátricos. Estas drogas tienen una actividad farmacológica, efectos secundarios e interacciones con otras drogas que pueden provocar cambios en el comportamiento, cognición y personalidad. Presentamos las plantas medicinales más usadas y y discutimos su seguridad y eficacia en la práctica psiquiátrica. Hypericum: usado como antidepresor y como un antiviral, se estudió en 23 ensayos clínicos randomizados revisados por MedLine. Se encontró que era significtivamente más efectivo que el placebo y tuvo un nivel similar de efectividad que los antidepresivos estandar. Estudios recientes también prueban claramente que esta hierba, como muchos de los antidepresivos puede inducir la aparición de manías. Valeriana: es usada como una droga antiansiedad, y se le atribuyen propiedades sedantes y antidepresivas. Contrastando con la significante mejoría en el sueño, comparado con el placebo hay numerosas pruebas de la toxicidad de la raíz de valeriana. Lo cual incluye nefrotoxicidad, midriasis, temblor en manos y pies, dolores de cabeza, dolor abdominal. Ginseng: otra planta que es usada como afrodisiaco y estimulante. Ha sido usado durante la regla, mastalgia, cambios en el estatus mental y en el síndrome de Stevens- Jonhson tras su administración crónica. Tiene interacción con digoxina, fenelzina y warfarina. Ginkgo: en ensayos clínicos el extracto de Ginkgo ha mostrado una significante mejoría en síntomas como la pérdida de memoria, dificultades de concentración, fatiga, ansiedad y carácter depresivo. El uso continuado se ha asociado al incremento en el tiempo de sangría y hemorragias espontáneas. Ginkgo puede ser usado cuidadosamente en pacientes que tomen Aspirina, AINEs, anticoagulantes u otros inhibidores plaquetarios. Los profesionales del cuidado de la salud no pueden seguir ignorando el uso generalizado de medicinas alternativas. Los clínicos deben preguntar a los pacientes acerca del uso de hierbas y deben documentar al paciente en el uso de dichas hierbas. Finalmente, debemos ser más respetuosos con los efectos secundarios y la potencial interacción de las plantas con otras drogas, y advertir a los pacientes de las precauciones en el largo uso de estas drogas debido a la falta de información viendo la seguridad de estas medicinas.

– Diaper A, Hindmarch I. HPRU Medical Research Centre, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults. Phytother Res. 2004 Oct;18(10):831-6. PMID: 15551388 [PubMed – indexed for MEDLINE].
En este estudio se estudiaron a adultos mayores con trastornos del sueño y no encontraron beneficios usando dosis simples de 300 mg o 600 mg de Valeriana sobre la duración del sueño, la actividad cerebral durante el sueño o alguna medición psicométrica registrada al despertarse.

– Garges HP; Varia I; Doraiswamy PM. Cardiac complications and delirium associated with valerian root withdrawal. JAMA. 1998 Nov 11;280(18):1566-7. PMID: 9820254 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Los fallos cardiacos y los delirios atribuidos al cese del tratamiento con extracto de raíz de Valeriana officinalis son descritos en un paciente de 58 años de edad que había tomado de 530 mg a 2 g de extracto cinco veces al día durante numerosos años como ayuda al sueño; los síntomas aparecieron durante una biopsia. El paciente fue tratado con 1 mg/h de midazolan con una
dosis total de 11 mg en un periodo de 17 h, tras el que mejoró de los síntomas. En el tercer día del postoperatorio, tomó 1 mg de lorazepam cada hora como necesitaba, siendo la dosis total de 5 mg en 24 horas. Antes del alta, estaba deshabituado frente al lorazepam, y se empezó con una dosis de 0.5 mg de clonazepam dos veces al día. Tras el alta el paciente estaba deshabituado frente al extracto de valeriana.

– Khawaja IS, Marotta RF, Lippmann S. Herbal medicines as a factor in delirium [letter]. Psychiatr Serv 1999; 50:969-70. PMID: 10402626 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Una mujer de mediana edad que tomó hipérico, valeriana y loperamide sufrió una reacción adversa y tuvo que ser hospitalizada. El agente o las interacciones responsables de sus síntomas (agitación, delirium, coma, insensibilidad) no fue determinado.

– Lindahl O, Lindwall L. Foellinge Health Center, Sweden. Double blind study of a valerian preparation. Pharmacol Biochem Behav. 1989 Apr;32(4):1065-6. PMID: 2678162 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Skorska C, Golec M, Mackiewicz B, Gora A, Dutkiewicz J. Department of
Occupational Biohazards, Institute of Agricultural Medicine, Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, Poland. Health effects of exposure to herb dust in valerian growing farmers. Ann Agric Environ Med. 2005;12(2):247-52. PMID: 16457481
[PubMed – indexed for MEDLINE].

Študija o nevplivanju baldrijana na reakcijski čas in koncentracijo pri prostovoljnih bolnikih ter pojavnost neželenih učinkov:

– Kuhlmann J, Berger W, Podzuweit H, Schmidt U. Lichtwer Pharma AG, Berlin, Germany. The influence of valerian treatment on “reaction time, alertness and concentration” in volunteers. Pharmacopsychiatry 1999 Nov;32(6):235-41. PMID: 10599933 [PubMed – indexed for MEDLINE].
Se llevó a cabo un ensayo aleatorio, controlado a doble ciego con 102 voluntarios de ambos sexos para determinar el tiempo de reacción, la alerta y la concentración podría verse dañada por el tratamiento con el extracto de raíz de valeriana nativa (VRE). El efecto fue al principio examinado la mañana después de una única dosis en la tarde de VRE (600 mg LI 156) frente a flunitrazepam (FNZ) (1 MG) Y PLACEBO (PL) (sección del ensayo A), y tras dos semanas de administrar por la tarde VRE (600 mg LI 156) frente a PL (sección del ensayo B). El criterio primario fue la media del tiempo de reacción (MRT) medida con el test de determinación de Viena. El criterio secundario fue el test de alerta, lacoordinación de las dos manos, calidad del sueño (VIS-A, VIS-M), parámetros VDT lejanos y criterios de seguridad. La administración simple de LI 156 no dañaba las habilidades en la reacción, concentración y coordinación. Tras 20 días de tratamiento, el equivalente de VRE y PL se probó para confirmar el análisis concerniente a la mejoría de MRT (p=0.4481). La evaluación del criterio secundario fue consistente con los resultados del criterio primario. Se concluyó que ni las administraciones únicas ni repetidas por la tarde de 600 mg de VRE tienen un impacto negativo relevante en el tiempo de reacción, alerta y concentración en la mañana siguiente a la toma.

– Schellenberg R, Schwartz A, Schellenberg V, Jahing L. Quantitative EEG- monitoring and psychometric evaluation of the therapeutic efficacy of Biral N in psychosomatic diseases. Naturamed 1994; 4:9.

Ensayo clínico controlado de 20 pacientes que sufrían de irritación, malestar, depresión e insomnio. A 10 pacientes se les dio una combinación herbaria de valeriana (magnesio 100) y extracto de pasiflora (magnesio 6,5) y a otros 10 se les dio clorpromazina (magnesio 40) diariamente durante 6 semanas. Las
mejoras en el EEG fueron observadas en el plazo de 2 semanas para el grupo que tomo las hierbas contra 6 semanas para el grupo de la clorpromazina; los dos grupos tenían mejoras comparables en la depresión y la ansiedad. Los efectos secundarios fueron divulgados solamente en el grupo de la clorpromazina.

Študije o ne vplivanju na zmožnost vožnje:
– Albrecht M. Psychopharmaceuticals and safety in traffic. Z Allg Med 1995; 71:1215-21.

– Gerhard U, Linnenbrink N, Georghiadou C, Hobi V. Psychologische Abteilung, Psychiatrische Universitatsklinik, Basel. Vigilance-decreasing effects of 2 plant-derived sedatives. Schweiz Rundsch Med Prax 1996; 85:473-81. PMID: 8657986 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Mayer B, Springer E. Psychoexperimental studies on the effect of a valepotriate combination as well as the combined effects of valtratum and alcohol. Arzneimittelforschung 1974; 24:2066-70. PMID: 4615718 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Toksikološke študije:

– Bos R, Hendriks H, Scheffer J, Woerdenbag H. Cytotoxic potential of valerian constituents and valerian tinctures. Phytomedicine 1998; 5:219-25.

– Bounthanh C, Bergmann C, Beck J, Haag-Berrurier M, Anton R. Valepotriates, a new class of cytotoxic and antitumor agents. Planta Medica 1981; 41:21-8. PMID: 7232547 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Braun R, Dieckmann H, Machut M, Echarti C, Maurer HR. The effect of baldrinal on hematoipoetic cells in vitro, on the metabolic activity of the liver in vivo and on its analysis in proprietary drugs. Planta Med. 1986 Dec;(6):446-50. PMID: 3562662 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Chan TY. An assessment of the delayed effects associated with valerian overdose. Int J Clin Pharmacol Ther. 1998 Oct;36(10):569. PMID: 9799063 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Chan TY, Tang CH, Critchley JA. Department of Clinical Pharmacology, Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin NT. Poisoning due to an over-the-counter hypnotic, Sleep-Qik (hyoscine, cyproheptadine, valerian). Postgrad Med J 1995; 71:227-8. PMID: 7784284 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Fehri B, Aiache JM, Boukef K, Memmi A, Hizaoui B. Laboratoire de Pharmacologie et de Toxicologie, Societe des Industries Pharmaceutiques de Tunisie, Fondouk Choucha. Valeriana officinalis and Crataegus oxyacantha: toxicity from repeated administration and pharmacologic investigations. J Pharm Belg. 1991 May-Jun;46(3):165-76. PMID: 1757878 [PubMed – indexed for MEDLINE].

El estudio de la toxicidad por administración reiterada de dos extractos ha demostrado que el espino a dosis de 300 mg/Kg/24 h y 600 mg/Kg/24 h y la valeriana a la dosis de 300 mg/Kg/24 h, indujeron una disminución del crecimiento ponderal que es significativo al comienzo del tratamiento. La asociación de estas dos drogas implica una bajada de peso en los animales tratados al final del tratamiento. La valeriana usada a dosis de 600 mg/Kg/24 h provoca un aumento del crecimiento ponderal de los animales tratados frente a los testigo, aumento visible al final del tratamiento. Por otra parte, la comparación de los resultados por el test de la “t” de Student ha demostrado la no existencia de diferencias significativas entre los animales tratados y los testigo respecto al peso de los órganos después de la autopsia y exámenes paraclínicos practicados (hematológicos y bioquímicos). Este trabajo, igualmente permite demostrar que la administración reiterada del extracto de espino a una dosis de 300 mg/Kg/24h implica al día 30 una bajada significativa de la tensión arterial con relación al lote testigo. La acción del espino sobre el sistema cardiovascular está descrita ampliamente: acción ionotropa positiva, cardiotónica, antiarrítmica, coronariodilatadora, poder hipotensor citado por numerosos autores (la droga ejerce una acción vasodilatadora). En 1985, Lièvre et al.
Han demostrado que la administración intravenosa de una solución de hipeerósidos de extracto de espino induce en el perro anestesiado una vasodilatación sistémica reflejada por una bajada de la presión arterial y de las resistencias arteriales sistémicas. La valeriana ha sido descrita como poseedora de propiedades coronariodilatadoras y antiarrítmicas, pero en este trabajo no se ha observado ninguna modificación significativa respecto a la presión arterial tras la administración reiterada. Una acción del espino sobre el psiquismo tal como ha sido descrito por ciertos autores, no está descartada en la medida en que el test de la tabla muestra que la droga a la dosis de 400 mg/Kg implica una disminución significativa de la motilidad respecto a los testigos. Esta acción sobre el psiquismo es mucho más clara con la valeriana , cuyo efecto a bajas dosis se parece al de la cafeína a dosis altas (sobre todo en los primeros minutos de la observación), es prácticamente superponible al del diazepam, lo que confirma las propiedades sedantes y depresoras de la valeriana, descritas por Hendriks et al. El efecto estimulante a bajas dosis y depresor a altas dosis también se da cuando los dos extracto se usan en asociación. En este punto, nuestro trabajo se aproxima al de Kionka que había descrito una acción estimulante de la valeriana a dosis bajas y una acción depresora y paralizante a dosis altas. Estas acciones se manifiestan según la dosis utilizada y son probablemente debidas a la complejidad de los principios activos contenidos en el extracto. El estudio de la acción analgésica de los dos extractos permite observar que cuando estos son observados en asociación,
se produce un efecto de potenciación de los efectos de las dos drogas. Este mismo efecto de potenciación se encuentra en el estudio del efecto
espasmolítico que confirma los trabajos de ciertos autores que habían utilizado
unos modelos animales diferentes. Por último, los test de convulsiones producidos por estrignina, han permitido de una parte confirmar la la acción anticonvulsionante del extracto de valeriana descrito después de largo tiempo y, por otra parte, demostrar que este es sobre todo visible a continuación de la administración de fuertes dosis.

– Hui-lian W, Dong-fang Z, Zhao-feng L, Yang L, Qian-rong L, Yu-zhen W. School of Life Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei, China 230026. In vitro study on the genotoxicity of dichloromethane extracts of valerian (DEV) in human endothelial ECV304 cells and the effect of vitamins E and C in attenuating the DEV-induced DNA damages. Toxicol Appl Pharmacol.
2003 Apr 1;188(1):36-41. PMID: 12668120 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Idzikowski C, Shapiro CM. ABC of sleep disorders. Non-Psychotropic drugs and sleep. BMJ. 1993 Apr 24;306(6885):1118-21. PMID: 8495162 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Keochanthala-Bounthanh C, Haag-Berrurier M, Beck JP, Anton R. Laboratoire de Pharmacognosie, Faculte de Pharmacie, Universite Louis Pasteur, 1 Illkirch, France. Effects of thiol compounds versus the cytotoxicity of valepotriates on cultured hepatoma cells. Planta Med. 1990 Apr;56(2):190-2. PMID: 2353067 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Mullins ME, Horowitz BZ. Oregon Poison Center, Oregon Health Sciences University, Portland 97201-3098, USA. The case of the salad shooters: intravenous injection of wild lettuce extract. Vet Hum Toxicol 1998; 40:290-1. PMID: 9778767 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Pullela SV, Choi YW, Khan SI, Khan IA. National Center for Natural Products Research, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA. New acylated clionasterol glycosides from Valeriana officinalis. Planta Med. 2005 Oct;71(10):960-1. PMID:
16254830 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Shepherd C. Sleep disorders. Liver damage warning with insomnia remedy. BMJ 1993; 306:1477. PMID: 8357398 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Tufik S, Fujita K, Seabra M de L, Lobo LL. Department of Psychobiology, Escola Paulista de Medicina, Sao Paulo, Brazil. Effects of a prolonged administration of valepotriates in rats on the mothers and their offspring. J Ethnopharmacol. 1994 Jan;41(1-2):39-44. PMID: 8170157 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Turner R, Elson E. Sleep disorders. Steroids cause sleep disturbance. BMJ.
1993 May 29;306(6890):1477-8. PMID: 8518660 [PubMed – indexed for
MEDLINE]

– von der Hude W, Scheutwinkel-Reich M, Braun R. Bacterial mutagenicity of the tranquilizing constituents of Valerianaceae roots. Mutat Res. 1986 Jan- Feb;169(1-2):23-7. PMID: 3511364 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– von der Hude W, Scheutwinkel-Reich M, Braun R, Dittmar W. In vitro mutagenicity of valepotriates. Arch Toxicol. 1985 Feb;56(4):267-71. PMID:
3994511 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Willey LB, Mady SP, Cobaugh DJ, Wax PM. Department of Pediatrics, University of Rochester, School of Medicine, NY 14642, USA. Valerian overdose: a case report. Vet Hum Toxicol 1995 Aug;37(4):364-5. PMID:
8540231 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Primer caso reportado de sobredosis con valeriana (Valeriana officinalis). Esta planta es popular como sedante pero se conoce poco de sus efectos tóxicos. Los pacientes que presentaban síntomas medios mejoraron tras 24 horas. La sobredosis con valeriana, en una dosis de aproximadamente 20 veces
superior a la dosis terapéutica recomendada, parece ser benigna.

Estudios sobre la no efectividad de la valeriana en el insomnio y ansiedad:

– Arushanian B, Mastiagina OA, Popova AP. Peculiarities in the effect of tofisopam and valerian extract on short-term memory and anxiety states in healthy humans. Eksp Klin Farmakol. 2004 Nov-Dec;67(6):23-5. PMID:
15707009 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Coxeter PD, Schuluter PJ, Eastwood HL, Nicles CJ, Glasziou PP. Herbal Medicines Research and Education Center, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia. Valerian does not appear to reduce symptoms for patients with chronic insomnia in general practice using a series of randomised n-of-1 trials. Complement Ther Med. 2003 Dec;11(4):215-22. PMID: 15022653 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Diaper A, Hindmarch I. HPRU Medical Research Centre, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults. Phytother Res. 2004
Oct;18(10):831-6. PMID: 15551388 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Jacobs BP, Bent S, Tice JA, Blackwell T, Cummings SR. Department of Medicine, Osher Center for Integrative Medicine, University of California-San Francisco, California, USA. An internet-based randomized, placebo-controlled trial of kava and valerian for anxiety and insomnia. Medicine (Baltimore). 2005
Jul;84(4):197-207. PMID: 16010204 [PubMed – indexed for MEDLINE].

– Glass JR, Sproule BA, Herrmann N, Streiner D, Busto UE. Division of Clinical Neuroscience, Centre for Addiction and Mental Health, 33 Russell Street, Toronto, Ontario, Canada M5S 2S1. Acute pharmacological effects of temazepam, diphenhydramine, and valerian in healthy elderly subjects. J Clin Psychopharmacol. 2003 Jun;23(3):260-8. PMID: 12826988 [PubMed – indexed for MEDLINE].

Študije o kemični sestavi:

– Bilogurova VA, Kovalenko LI, Kondrat’eva TS. Quantitative determination of the sorbic acid in a liquid valerian extract. Farm Zh. 1974 Jul-Aug;0(4):72-4. PMID: 4422626 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Bos R, Woerdenbag H, van Putten F, Hendriks H, Scheffer J. Department of Pharmaceutical Biology, University of Groningen, The Netherlands. Seasonal variation of the essential oil, valerenic acid and derivatives, and valepotriates in Valeriana officinalis roots and rhizomes, andthe selection of plants for phytomedicines. Planta Medica 1998; 64:143-7. PMID: 9556440 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Buckova A, Grznar K, Haladova M, Eisenreichova E. Active substances in Valeriana officinalis L. Cesk Farm. 1977 Sep;26(7):308-9. PMID: 603922 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Chavadej S, Becker H, Weberling F. Further investigations of valepotriates in the Valerianaceae. Pharm Weekbl [Sci] 1985; 7:167-8. PMID: 4047916 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Franck B, Petersen U, Huper F. Valerianie, a tertiary monoterpene alkaloid from valerian (1). Angew Chem Int Ed Engl 1970; 9:891. PMID: 4993355 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Foerster W, Becker H, Rodriguez E. HPLC analysis of valepotriates in the North American genera Plectritis and Valeriana. Planta Med 1984:7-9. PMID:6739575 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Funke ED, Friedrich H. Valepotriates in the aerial parts of some more valerianaceae species. Planta Med 1975; 28:215-24. PMID: 1197430 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Hendriks H, Bos R, Allersma DP, Malingre TM, Koster AS. Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential oil of Valeriana officinalis. Planta Med. 1981 May;42(1):62-8. PMID: 7255569 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Holzl J. The role of chemical races, sources, cultivars and species for the in vivo preparation of radioactive labelled natural compounds, described von Valeriana (author’s transl). Planta Med. 1975 Nov;28(3):300-14. PMID:1197435 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Janot MM, Guilhem J, Contz O, Venera G, Cionga E. Contribution to the study of valerian alcaloids (Valeriana officinalis, L.): actinidine and naphthyridylmethylketone, a new alkaloid (author’s transl). Ann Pharm Fr 1979;37:413-20. PMID: 547813 [PubMed – indexed for MEDLINE].
La extracción de alcaloides de Valeriana officinalis ha confirmado la presencia de actinidina y permitió la caracterización de un nuevo alcaloide: naptiridilmetilcetona.
– Laufer JL, Seckel BJ, Zwaving JH. Investigation into the composition of the active principles of different Valerian and Kentranthus species. Pharm Weekbl.
1970 May 29;105(22):609-25. PMID: 5446196 [PubMed – indexed forMEDLINE].
– Letchamo W, Ward W, Heard B, Heard D. Department of Biochemistry and Microbiology, Rutgers, The State University of New Jersey, 76 Lipman Drive, New Brunswick, New Jersey 08901, USA. Essential oil of Valeriana officinalis L. cultivars and their antimicrobial activity as influenced by harvesting time under commercial organic cultivation. J Agric Food Chem. 2004 Jun
16;52(12):3915-9. PMID: 15186117 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Mikell JR, Ganzera M, Khan IA. National Center for Natural Products Research, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Mississippi, USA. Analysis of sesquiterpenes in Valeriana officinalis by capillary electrophoresis. Pharmazie 2001 Dec;56(12):946-8. PMID: 11802657 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Navarrete A, Avula B, Choi YW, Khan IA. National Center for Natural Products Research, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, The University of Mississippi, MS 38677, USA. Chemical fingerprinting of valeriana species: simultaneous determination of valerenic acids, flavonoids, and phenylpropanoids using liquid chromatography with ultraviolet detection. J AOAC Int. 2006 Jan-Feb;89(1):8-15. PMID: 16512222 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Nikul’shina NI, Talan VA, Bukharov VG, Ivanova VM. Valeroside A–a glycoside from valerian. Farmatsiia. 1969 Nov-Dec;18(6):44-7. PMID: 5379672 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Paris R, Besson P, Herisset A. Tests of “industrial lyophilization” of medicinal plants. 3. Valeriana officinalis L. Influence of lyophilization on the quality of the drug. Ann Pharm Fr. 1966 Nov;24(11):669-74. PMID: 5987652 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Popov SS, Handjieva NV. Mass spectrometry of valepotriates. Biomed Mass Spectrom. 1979 Mar;6(3):124-8. PMID: 420917 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Schumacher B, Scholle S, Holzl J, Khudeir N, Hess S, Muller CE. Pharmaceutical Institute Poppelsdorf, University of Bonn, Germany. Lignans isolated from valerian: identification and characterization of a new olivil derivative with partial agonistic activity at A(1) adenosine receptors. J Nat Prod.2002 Oct;65(10):1479-85. PMID: 12398547 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Silva AL, Rech SB, von Poser GL. Quantitative determination of valepotriates from Valeriana native to South Brazil. Planta Med 2002 Jun;68(6):570-2. PMID:12094311 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Thies PW. On the chromomgenic behavior of valepotriate. 5. Report on the active substances of Valerian. Arzneimittelforschung. 1969 Mar;19(3):319-22. PMID: 5818782 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Thies PW. Linarin-isovalerianate, a currently unknown flavonoid from Valeriana wallichii D.C. 6. Report on the active substances of Valeriana. Planta Med. 1968 Dec;16(4):363-71. PMID: 5734374 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Tittel G, Wagner H. High-performance liquid chromatographic separation and quantitative determination of valepotriates in valeriana drugs and preparations (author’s transl). J Chromatogr. 1978 Feb 1;148(2):459-68. PMID: 621265 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Tomowa T, Vodenitscharow R, Koluschewa A. Determination of valtrate in drugs. Pharmazie. 1977 Mar;32(3):182. PMID: 866391 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Torssell K, Wahlberg K. Isolation, structure and synthesis of alkaloids from Valeriana officinalis L. Acta Chem Scand 1967; 21:53-62. PMID: 4291658 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Verzarne Petri G. Biosynthesis of alkaloids, valtrates and volatile oils in the roots of Valeriana officinalis L. from radioactive precursors. Acta Pharm Hung.
1974 Jun;0(0):suppl 1:54-65. PMID: 4845468 [PubMed – indexed forMEDLINE].
– Violon C, Van Cauwenbergh N, Vercruysse A. Valepotriate content in different in vitro cultures of Valerianaceae and characterization of Valeriana officinalis L. callus during a growth period. Pharm Weekbl [Sci] 1983; 5:205-9. PMID: 6646985 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Wagner H, Schaette R, Horhammer L, Holzl J. Dependence of the valepotriate and essential oil content in Valeriana officinalis L.s.l. on various exogenous and endogenous factors. Arzneimittelforschung. 1972Jul;22(7):1204-9. PMID: 4678131 [PubMed – indexed for MEDLINE].
– Wagner H, Horhammer L, Holzl J, Schaette R. Evaluation of Valerian drug and its preparations. Arzneimittelforschung. 1970 Aug;20(8):1149-52. PMID:5536517 [PubMed – indexed for MEDLINE].

BIBLIOGRAFIJA:

– Real Farmacopea Española, Suplemento 2001.
– Plantas Medicinales. Thérapeutique-Toxicité. Christiane Vigneau. Masson, Paris 1985.
– Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Norman Grainger Bisset (Ed). MaxWichtl. CRC Press.1994.
– Plantas Medicinales y Drogas Vegetales para infusión y tisan. Edición española a cargo de: Salvador Cañogueral, Roser Vila, Max Wichtl.1998.
– Plantas Medicinales. Margarita Fernandez y Ana Nieto. Ed Universidad de Navarra. EUNSA 1982.
– 100 Plantes Medicinales. Max Rombi. Romart 1998.
– Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Jean Bruneton. Lavoisier Publishing.
– Fitoterapia Aplicada. J.B. Peris, G. Stübing, B.Vanaclocha. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 1995.
– Fitoterapia: Vademecum de Prescripción. Plantas Medicinales. Colaboran: Asociación española de médicos naturistas. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya.
– Botanical Influences on IIIness. Melvyn R. Werbach, M.D. Michael T. Murray, N.D.
– Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Pio Font Quer.
– Guía de Campo de las Flores de Europa. Oleg Polunin. Ediciones Omega S.A. Barcelona, 1977.
– Plantes Médicinales des régions tempérees. L. Bézanger-Beauquesne et M. Pinkas. M. Torch et F.Trotin Maloine S.A. Editeur. Paris 1980.
– Farmacognosia. 2ª Edición. Jean Bruneton. Editorial Acribia, S.A. 2001.
– Bulletin officiel Nº 90/22 bis. Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité.
– French Public Health Code.
– PDR for Herbal Medicines. Medical Economics Company, Montvale. Second Edition, 2000; pp 783-6.
– Carretero E. Terpenos: Iridoides y sesquiterpenos. Panorama Actual Medicamento 2000; 24(239): 1115-9.
– Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J. Herbal Medicine, Expanded Commission E Monographs. Integrative Medicine Communications, Newton. First Edition, 2000; pp 394-400.
– Benigni, R; Capra, C; Cattorini, P. Piante Medicinali. Chimica, Farmacologia e Terapia. Milano: Inverni & Della Beffa, 1962, pp. 1649-72.
– Bézanger-Beauquesne, L; Pinkas, M; Torck, M. Les Plantes dans la Therapeutique Moderne. 2ª. Paris: Maloine, 1986, pp. 431-3.
– Bézanger-Beauquesne, L; Pinkas, M; Torck, M; Trotin, F. Plantes Médicinales des Regions Tempérées. Paris: Maloine, 1980, pp. 366-7.
– Bruneton, J. Elementos de Fitoquímica y Farmacognosia. Zaragoza: Acribia, 1991, pp. 277-9.
– D’Arcy, PF. Adverse reactions and interactions with herbal medicines. Part II. Drug interactions. Adverse Drug React Toxicol Rev, 1993; 12 (3): 147-162.
– European Scientific Cooperative On Phytotherapy (E.S.C.O.P.). Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Fascicle IV: Valerianae radix. July, 1997.
– James, A; Duke, Ph D. Handbook of Medicinal Herbs. 5ª. Boca Ratón, Florida: CRC Press, 1987, pp. 503-4; 523; 568.
– Lastra, JJ; Bachiller, LI. Plantas Medicinales en Asturias y la Cornisa Cantábrica. Gijón: Ediciones Trea, 1997, pp. 264-5.
– Paris, RR; Moyse, M. Précis de Matière Médicale. Tome III. Paris: Masson, 1971, pp. 386-95.
– Peris, JB; Stübing, G; Vanaclocha, B. Fitoterapia Aplicada. Valencia: M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos, 1995, pp. 488-90.
– Real Farmacopea Española. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1997, pp. 1866-7.
– Rivera, D; Obón, C. La Guía Incafo de las Plantas Útiles y Venenosas de la Península Ibérica y Baleares. Madrid: Incafo, 1991, pp.148; 946-8.
– Samuelsson, G. Drugs of Natural Origin. A Textbook of Pharmacognosy. Stockholm: Swedish Pharmaceutical Press, 1992, pp.133; 149.
– Simón, R. Guía de Farmacología para Farmacéuticos y Médicos. Madrid: A Madrid Vicente, 1993, p. 29.
– Trease, GE; Evans, WCh. Farmacognosia. México D.F.: Interamericana– MacGraw-Hill, 1991, p.568.
– Van Hellemont, J. Compendium de Phytotherapie. Bruxelles: Association Pharmaceutique Belge, 1986, pp. 417-9.
– Villar, L; Palacín, JM; Calvo, C; Gómez, D; Montserrat, G. Plantas Medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierrras oscenses. 2ª. Huesca: Diputación Provincial, 1992, pp. 272; 287.
– Wichtl, M. Herbal Drugs and Phytopharmaceutical. A Handbook for Practice on a Scientific basis. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 1994, pp. 513-6.

Sorodni članki

Ekološka pridelava na lastnih poljih.
Lastna, moderna proizvodnja
Stroge kontrole kakovosti
Standardizirani izdelki
0